Håkan Hydén

Seniorprofessor

Forskning

Forskningsområden

  • Rättssociologi som Normvetenskap
  • Framtidsforskning inom området rätts-och samhällsutveckling
  • Cybernormer, dvs hur regler och normer förändras genom ICT

Pågående forskning

Håkan Hydén avslutar just nu sin bok om normer, som är en omarbetning och vidareutveckling av Normboken från 2002.

De motiv som människor har för att handla utgör en förklarande faktor i samhällsvetenskapen. Kausalitet, det vill säga vad som påverkar och förklarar skeenden, skiljer sig åt inom samhälls- och naturvetenskap. Inom naturvetenskap är motiv motsvarigheten till orsaker, men inom samhällsvetenskap är förklaringen varför saker och ting sker mycket mer komplex och kontextbunden. Det är här som normvetenskapen kommer in. Det rör sig om grundforskning på samhälls- och rättsvetenskapens område.

Jämförelsen mellan rättsliga normer och andra normer i samhället, samt cybernormer, är också av stort intresse för Håkan Hydén. Rättssystemet försöker hantera nya företeelser genom att utvidga rättsliga begrepp långt utanför en förståelse baserad på den normala förståelsen av ordet normer.

Senaste forskningsoutput

Håkan Hydén, 2017 maj 1, Sociology of Law - On the move . Schwartz, G. & Almeida da Costa, R. (red.). Canoas, Brazil: Editora Unilasalle

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Håkan Hydén & DE KAMINSKI, MARCIN., 2016 nov 15, Övervakning och integritet: teknik, skydd och aktörer i det nya kontrollandskapet. Petersson, T. & Agrell, W. (red.). Stockholm: Carlssons

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (88)