Håkan Hydén

Professor emeritus

Forskning

Forskningsområden

  • Rättssociologi som Normvetenskap
  • Framtidsforskning inom området rätts-och samhällsutveckling
  • Cybernormer, dvs hur regler och normer förändras genom ICT

Pågående forskning

Håkan Hydén avslutar just nu sin bok om normer, som är en omarbetning och vidareutveckling av Normboken från 2002.

De motiv som människor har för att handla utgör en förklarande faktor i samhällsvetenskapen. Kausalitet, det vill säga vad som påverkar och förklarar skeenden, skiljer sig åt inom samhälls- och naturvetenskap. Inom naturvetenskap är motiv motsvarigheten till orsaker, men inom samhällsvetenskap är förklaringen varför saker och ting sker mycket mer komplex och kontextbunden. Det är här som normvetenskapen kommer in. Det rör sig om grundforskning på samhälls- och rättsvetenskapens område.

Jämförelsen mellan rättsliga normer och andra normer i samhället, samt cybernormer, är också av stort intresse för Håkan Hydén. Rättssystemet försöker hantera nya företeelser genom att utvidga rättsliga begrepp långt utanför en förståelse baserad på den normala förståelsen av ordet normer.

Senaste forskningsoutput

Håkan Hydén & Staffan Michelson, 2020 mar 1, Tvistlösning inom affärsrätten. Arvidsson, N., Nyström, B. & Westberg, P. (red.). Stockholm: Norstedts Juridik AB

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

Karl Dahlstrand & Håkan Hydén, 2020 jan 10, Om rättssociologisk tillämpning. Nafstad, I. & Schoultz, I. (red.). Studentlitteratur AB, s. 307-325 18 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Håkan Hydén, 2020, I: Asian Journal of Law and Society. 7, 3, s. 409-436 28 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (91)