Håkan Jönsson

Universitetslektor

Forskning

Mitt avhandlingsprojekt ”Mejeridiskens nya ekonomi” startade i frågor kring hur kultur och ekonomi flätas samman i det senmoderna samhället och vilka nya vanor, värderingar och föreställningar som uppstår ur dessa processer har varit frågor som följt med under min verksamhet som forskare. I avhandlingen valde jag att studera mejerivarornas omvandling i Öresundsregionen. I avhandlingen ”Mjölk – En kulturanalys av mejeridiskens nya ekonomi” (2005) tar jag bland annat upp hur mjölken blev förknippad med svenskhet och hur detta håller på att förändras i den allt mer globaliserade livsmedelsmarknaden. Ett annat viktigt tema är hur varuexplosionen och försöken att förknippa immateriella värden med vardagliga konsumtionsprodukter har påverkat både produktionen och konsumtionen av mejerivaror.
Under avhandlingsarbetet kom jag in på flera forskningsområden som jag sedan har fördjupat mig inom. Det empiriska materialet ledde in mig på fältet Mat och måltidsforskning, där jag fördjupat mig i den gastronomiska utvecklingen i Sverige de senaste decennierna. Då livsmedelsproduktion påverkar både livet på och uppfattningen om landsbygden kom jag in på frågor om landsbygdens omvandling och kulinarisk turism. För närvarande pågår projektet Måltiden i Upplevelseekonomin som undersöker hemmamatlagningens förändring. För samtliga fält gäller att jag allt mer har börjat arbeta med tillämpningar och inte bara med grundforskning och att jag strävat efter att finna tvärvetenskapliga samarbeten.

Senaste forskningsoutput

Håkan Jönsson, 2020 sep 24, (Accepted/In press).

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Håkan Jönsson, 2020 sep 9, Stockholm: Carlsson Bokförlag. 186 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Håkan Jönsson, 2020 aug 14, I: Journal of Gastronomy and Tourism. 4, 4, s. 223-237 15 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (84)