Håkan Johansson

Universitetslektor, Fil dr, docent, PhD, Associate professor

Forskning

Håkan Johansson, Fil dr och docent, är programansvarig för psykoterapeutprogrammet som helhet vid Lunds Universitet och också inriktningsansvarig för den psykodynamiska varianten. Han är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut samt specialist i klinisk psykologi.

Håkan undervisar främst på psykolog- och psykoterapeutprogrammet. Undervisning inkluderande områden som psykopatologi/psykiatri, psykoterapeutisk och psykologisk behandling samt kris- och traumapsykologi.

Håkans forskning omfattar olika områden, främst psykoterapeutisk och psykiatrisk effekt- och processforskning. Ett stort forskningsområde är den terapeutiska alliansen där fokus mest har varit på alliansens betydelse i rutinpsykiatrisk verksamhet. Ett annat forskningsområde har varit betydelsen av vårdmiljön, främst psykiatrisk vårdmiljö. Ett aktuellt forskningsprojekt där Håkan är en av forskningsledarna är projekt POSE. The POSE study - panic control treatment versus panic-focused psychodynamic psychotherapy under randomized and self-selection conditions.

Senaste forskningsoutput

Visa alla (19)