Håkan Olsson

Seniorprofessor, senior consultant, ,

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Cancer och onkologi

Nyckelord

Forskning

Projektet syftar till att identifiera gener och miljöfaktorer som är av betydelse för uppkomsten av vanliga tumörsjukdomar särskilt bröstcancer, malignt melanom och ovarialcancer.  Ökad kunskap kan leda bättre tidig diagnostik och prevention av sjukdomarna.

Vi och andra har påvisat betydelsen av vissa högpenetranta geners betydelse för ovan tumörsjukdomar, som BRCA1/2 och CDKN2A och nyligen har vi i samarbete påvisat en rad nya lågpenetranta gener med hög allelförekomst i befolkningen. De flesta högpenetranta gener har identifierats och utmaningen nu är identifiera låg penetranta gener. Det är oklart hur kunskap om dessa senare gener kan inkorporeras i klinisk praxis, genetisk rådgivning och sjukdomsprevention. I kontrollstudier, kohortstudier och metaanalyser i Oxford har vi funnit att kombinerad hormonexponering vid menopausen kraftigt ökar risken för bröstcancer. Vidare ökar tidig p-pilleranvändning innan första barnet risken för bröstcancer både hos BRCA bärare och icke bärare. Risken för malignt melanom ökar om individen är utsatt för solbrännskador, är ljuspigmenterad, är blond eller rödhårig, har många nevi, använder solarium frekvent eller har en släkthistoria för melanom eller pancreascancer. Risken för ovarial och endometriecancer minskar kraftigt om kvinnan använt p-piller. 

Utvald forskningsoutput

Collaborative Group on Epidemiological Studies of Ovarian Cancer, Calle, E. E., Rodriguez, C., Talamini, R., Hankinson, S. E., Tworoger, S. S., Chetrit, A., Hirsh-Yechezkel, G., Lubin, F., Sadetzki, S., Appleby, P., Banks, E., Beral, V., Berrington de Gonzalez, A., Bull, D., Crossley, B., Goodill, A., Green, I., Green, J., Hermon, C. & 31 andraKey, T., Reeves, G., Collins, R., Doll, R., Peto, R., Gonzalez, C. A., Lee, N., Marchbanks, P., Ory, H. W., Peterson, H. B., Wingo, P. A., Martin, N., Pardthaisong, T., Silpisornkosol, S., Theetranont, C., Boosiri, B., Chutivongse, S., Jimakorn, P., Virutamasen, P., Wongsrichanalai, C., Titus-Ernstoff, L., Mosgaard, B. J., Vessey, M., Yeates, D., Chang-Claude, J., Rossing, M. A., Thomas, D., Weiss, N., Franceschi, S., Bladström, A. & Håkan Olsson, 2008, I : The Lancet. 371, 9609, s. 303-314

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Bertolotto, C., Lesueur, F., Giuliano, S., Strub, T., de Lichy, M., Bille, K., Dessen, P., d'Hayer, B., Mohamdi, H., Remenieras, A., Maubec, E., de la Fouchardiere, A., Molinie, V., Vabres, P., Dalle, S., Poulalhon, N., Martin-Denavit, T., Thomas, L., Andry-Benzaquen, P., Dupin, N. & 36 andraBoitier, F., Rossi, A., Perrot, J-L., Labeille, B., Robert, C., Escudier, B., Caron, O., Brugieres, L., Saule, S., Gardie, B., Gad, S., Richard, S., Couturier, J., Teh, B. T., Ghiorzo, P., Pastorino, L., Puig, S., Badenas, C., Håkan Olsson, Christian Ingvar, Rouleau, E., Lidereau, R., Bahadoran, P., Vielh, P., Corda, E., Blanche, H., Zelenika, D., Galan, P., Chaudru, V., Lenoir, G. M., Lathrop, M., Davidson, I., Avril, M-F., Demenais, F., Ballotti, R. & Bressac-de Paillerets, B., 2011, I : Nature. 480, 7375, s. 94-98

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Barrett, J. H., Iles, M. M., Harland, M., Taylor, J. C., Aitken, J. F., Andresen, P. A., Akslen, L. A., Armstrong, B. K., Avril, M-F., Azizi, E., Bakker, B., Bergman, W., Bianchi-Scarra, G., Bressac-de Paillerets, B., Calista, D., Cannon-Albright, L. A., Corda, E., Cust, A. E., Debniak, T., Duffy, D. & 55 andraDunning, A. M., Easton, D. F., Friedman, E., Galan, P., Ghiorzo, P., Giles, G. G., Hansson, J., Hocevar, M., Hoeiom, V., Hopper, J. L., Christian Ingvar, Janssen, B., Jenkins, M. A., Göran B Jönsson, Kefford, R. F., Landi, G., Landi, M. T., Lang, J., Lubinski, J., Mackie, R., Malvehy, J., Martin, N. G., Molven, A., Montgomery, G. W., van Nieuwpoort, F. A., Novakovic, S., Håkan Olsson, Pastorino, L., Puig, S., Puig-Butille, J. A., Randerson-Moor, J., Snowden, H., Tuominen, R., VanBelle, P., van der Stoep, N., Whiteman, D. C., Zelenika, D., Han, J., Fang, S., Lee, J. E., Wei, Q., Lathrop, G. M., Gillanders, E. M., Brown, K. M., Goldstein, A. M., Kanetsky, P. A., Mann, G. J., MacGregor, S., Elder, D. E., Amos, C. I., Hayward, N. K., Gruis, N. A., Demenais, F., Bishop, J. A. N. & Bishop, D. T., 2011, I : Nature Genetics. 43, 11, s. 1108-1113

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

MacGregor, S., Montgomery, G. W., Liu, J. Z., Zhao, Z. Z., Henders, A. K., Stark, M., Schmid, H., Holland, E. A., Duffy, D. L., Zhang, M., Painter, J. N., Nyholt, D. R., Maskiell, J. A., Jetann, J., Ferguson, M., Cust, A. E., Jenkins, M. A., Whiteman, D. C., Olsson, H., Puig, S. & 32 andraBianchi-Scarra, G., Hansson, J., Demenais, F., Landi, M. T., Debniak, T., Mackie, R., Azizi, E., Bressac-de Paillerets, B., Goldstein, A. M., Kanetsky, P. A., Gruis, N. A., Elder, D. E., Newton-Bishop, J. A., Bishop, D. T., Iles, M. M., Helsing, P., Amos, C. I., Wei, Q., Wang, L-E., Lee, J. E., Qureshi, A. A., Kefford, R. F., Giles, G. G., Armstrong, B. K., Aitken, J. F., Han, J., Hopper, J. L., Trent, J. M., Brown, K. M., Martin, N. G., Mann, G. J. & Hayward, N. K., 2011, I : Nature Genetics. 43, 11, s. 1114-1118

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Law, M. H., Bishop, D. T., Lee, J. E., Brossard, M., Martin, N. G., Moses, E. K., Song, F., Barrett, J. H., Kumar, R., Easton, D. F., Pharoah, P. D. P., Swerdlow, A. J., Kypreou, K. P., Taylor, J. C., Harland, M., Randerson-Moor, J., Akslen, L. A., Andresen, P. A., Avril, M-F., Azizi, E. & 55 andraScarrà, G. B., Brown, K. M., Dȩbniak, T., Duffy, D. L., Elder, D. E., Fang, S., Friedman, E., Galan, P., Ghiorzo, P., Gillanders, E. M., Goldstein, A. M., Gruis, N. A., Hansson, J., Helsing, P., Hočevar, M., Höiom, V., Christian Ingvar, Kanetsky, P. A., Chen, W. V., Landi, M. T., Lang, J., Lathrop, G. M., Lubiński, J., Mackie, R. M., Mann, G. J., Molven, A., Montgomery, G. W., Novaković, S., Håkan Olsson, Puig, S., Puig-Butille, J. A., Qureshi, A. A., Radford-Smith, G. L., van der Stoep, N., van Doorn, R., Whiteman, D. C., Craig, J. E., Schadendorf, D., Simms, L. A., Burdon, K. P., Nyholt, D. R., Pooley, K. A., Orr, N., Stratigos, A. J., Cust, A. E., Ward, S. V., Hayward, N. K., Han, J., Schulze, H-J., Dunning, A. M., Bishop, J. A. N., Demenais, F., Amos, C. I., MacGregor, S. & Iles, M. M., 2015, I : Nature Genetics. 47, 9, s. 987-995

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (479)