Håkan Silverup

knuten till universitetet

Forskning

Forskningsprojektet utgår från den militära professionen, institutionella logiker och discretion.