Halldor Sigurdsson

SeniorprofessorOckså känd under namnet: Halldor Armann Sigurdsson

Forskning

Seniorprofessor, nordiska språk

Jag har varit aktiv forskare i isländsk och nordisk filologi och grammatik sedan 1981 och i allmän teoretisk och deskriptiv syntax och morfosyntax sedan 1983. Min isländska cand.mag (fil.lic./MA) avhandling (1983, utgiven 1994) handlade om fornisländsk ordföljd från filologisk, textlingvistisk och syntaxteoretiska synvinklar. Min svenska avhandling (1989, utgiven igen 1992) analyserade ordbildning, ordföljd och kasus i isländskan, i jämförelse med andra germanska språk, utifrån ett generativistiskt perspektiv. Fram till 1985 forskade jag mest om ljudlära, morfologi och språkhistoria, men sedan dess har allmänteoretisk och isländsk och germansk syntax varit mitt huvudforskningsområde. Kasus och kongruens har varit mycket centrala i min forskning, men de senaste åren har jag också fokuserat på person, tempus och modus och utvecklat en teori om relationen mellan form och innehåll i dessa och andra grammatiska kategorier, samt relationen mellan dessa kategorier och satsens kontext i ett ny-performativt perspektiv.

Under 2016-2018 får jag bidrag från Riksbankens Jubileumsfond för projektet ””Jag vill vara dig”: Nominativ och oblik kasus i nutida svenska”. Inom projektets ramar kommer jag att studera kasusbruket i modern svenska, bl.a. i relation till min tidigare forskning runt kasus och andra nominella särdrag.

Senaste forskningsoutput

Halldor Armann Sigurdsson, 2018, Working Papers in Scandinavian Syntax, s. 49–55, 7 s. (Working Papers in Scandinavian Syntax; nr. 101).

Forskningsoutput: Working paper

Engdahl, E., Maling, J., Halldor Armann Sigurdsson & Zaenen, A., 2018, Working Papers in Scandinavian Syntax, s. 1–28, (Working Papers in Scandinavian Syntax; nr. 101).

Forskningsoutput: Working paper

Halldor Armann Sigurðsson, 2017, Syntactic Variation in Insular Scandinavian. Thráinsson, H., Heycock, C., Petersen, H. P. & Hansen, Z. S. (red.). John Benjamins Publishing Company, s. 307–338 (Studies in Germanic Linguistics ; vol. 1).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (63)