Hampus Petrén

knuten till universitetet

Forskning

Jag har ett brett intresse för ekologi och evolution hos växter och insekter, med ett fokus på den evolutionära ekologin av blommors signaler och interaktioner mellan växter och insekter. Efter kandidat- och mastersstudier vid Uppsala universitet fortsätter jag nu med mina forskarstudier vid Lunds universitet.

I mitt doktorandprojekt använder jag mig av den alpina, korsblommiga växten fjälltrav, Arabis alpina, för att studera förhållandena mellan växters parningssystem, blommors signaler och växt-insekt interaktioner. Hos en del arter av växter, däribland fjälltrav, är vissa populationer själv-inkompatibla, medan andra populationer är själv-kompatibla och i vissa fall även självpollinerande. Jag använder mig av experiment både i fält och i växthus för att undersöka olika europeiska populationer av fjälltrav som uppvisar just sådana variationer i parningssystem. På så vis vill jag utforska olika aspekter av den evolutionära ekologin hos fjälltrav och insekterna som den interagerar med, med målet att förstå mer om hur ekologiska interaktioner formar evolutionära processer och mönster. Mer specifikt studerar jag (1) hur parningssystemet hos lokala populationer påverkar blomsignaler såsom blommornas storlek och doft, (2) graden av reproduktiv isolering mellan populationer med olika parningssystem, (3) betydelsen av lokal selektion för differentiering hos olika populationer av fjälltrav, och (4) effekten sådan differentiering har för värdväxtpreferens hos fjärilar som använder fjälltrav för att lägga ägg på. Utöver mitt doktorandprojekt är jag också intresserad av hur genetiska, fysiologiska och miljömässiga faktorer påverkar värdväxtpreferenser hos vitfjärilar.

Senaste forskningsoutput

Hampus Petrén, Per Toräng, Jon Ågren & Magne Friberg, 2021 maj 7, I: Annals of Botany. 127, 6, s. 737-747 11 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Hampus Petrén, Gabriele Gloder, Diana Posledovich, Christer Wiklund & Magne Friberg, 2021 jan, I: Ecology and Evolution. 11, 1, s. 242-251 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Hampus Petrén, 2020 nov 3, Lund University. 176 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Visa alla (3)