Hanna Carlsson

Universitetslektor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora
  • Biblioteks- och informationsvetenskap

Forskning

Jag arbetar som lektor i biblioteks och informationsvetenskap, med inriktning mot digitala kulturer. Mina forskningsintressen rör digitala kulturer, samt informations- och kulturpolitik. Jag studerar bland annat folkbibliotek i det digitala samhället, användningen av sökmotorer och dess konsekvenser för skolpraktiker, specifikt information och sökkrititska aspekter, samt digital konsumtion.  

Senaste forskningsoutput

Hanna Carlsson & Johanna Rivano Eckerdal, 2018 maj 1, Bibliotekarier i teori och praktik: utbildningsperspektiv på en unik profession. Hansson, J. & Wisselgren, P. (red.). BTJ Förlag, s. 191-208 18 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Hanna Carlsson & Olof Sundin, 2018, I : Education comparée. 19, s. 235-259

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (28)