Hanna Lindbom

Forskare, Doktorsexamen, , , , , , , , , , , , , Tidigare namn: Hanna Palmqvist

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Övrig annan teknik

Nyckelord

  • riskhantering, förmågebedömning, krishantering, samhällssäkerhet

Forskning

Min forskning fokuserar primärt på proaktiv bedömning av responsförmåga och hur sådana bedömningar kan stödja möjligheterna att hantera risk. Jag fokuserar också på hur olika riskhanteringsaktiviteter hänger ihop och kan integreras för att bättre bidra till det långsiktiga målet att minska förlusterna av olyckor, kriser och katastrofer. Som del av min forskning arbetar jag i nära samarbete med offentliga aktörer på lokal, regional and nationell nivå i Sverige.

Undervisning

Jag är kurskoordinator för kurserna "Foundations for Risk Assessment and Management" (VRSN05 och TFRP25) och "Perspektiv på trygghet, säkerhet och resiliens i samhället" (TFRU25). Jag handleder också examensarbeten som fokuserar på olika aspekter av riskhantering och samhällssäkerhet.

Jag är biträdande programledare för två utbildningsprogram vid Lunds tekniska högskola: civilingenjörsprogrammet i riskhantering och brandingenjörsprogrammet.

Senaste forskningsoutput

Hanna Lindbom, 2020, Lund: Division of Risk Management and Societal Safety, Faculty of Engineering, Lund University. 63 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Visa alla (16)