Hanna Maria Öhnell

knuten till universitetetTidigare namn: Hanna Maria Björkeborn

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Oftalmologi

Nyckelord

Forskning

Min forskning syftar till att förbättra och effektivisera det kliniska arbetssättet vid handläggning av patienter med grön starr, sk glaukom, och för att minska glaukominducerat synhandikapp. Vid glaukom är sjukdomsförloppet mycket varierande där några försämras långsamt och andra snabbt. Jag undersöker den mindre gruppen patienter utan någon försämring trots lång uppföljningstid för att finna eventuella skyddande karaktäristika hos dessa patienter. Jag tittar också på förhållandet mellan när man upptäcker försämring i synnerven respektive vid synfältsundersökningar samt om detta skiljer sig åt mellan olika sjukdomstadier. Resultaten av min forskning kommer möjliggöra att glaukompatienter följs med den bästa metoden eller metoderna för att upptäcka tidiga glaukomskador och att vi kan använda sjukvårdens resurser effektivt för att kunna följa patienter på det bästa och mest effektiva sätt.

Utvald forskningsoutput

HannaMaria Öhnell, Anders Heijl, Lena Brenner, Harald Anderson & Boel Bengtsson, 2016, I: Ophthalmology. 123, 6, s. 1173-1180

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Hanna Maria Öhnell, Boel Bengtsson & Anders Heijl, 2019, I: Journal of Glaucoma. s. 859–864

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (7)