Hanna Sahlin Lilja

Doktorand, Lärare, Masterexamen, Kandidatexamen

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
  • Övrig annan samhällsvetenskap

Nyckelord

  • Kriminologi, Kriminalpolitik, Otrygghet

Forskning

Främsta intresseområden

  • Brottsutveckling
  • Trygghetsundersökningar
  • Kriminalpolitik
  • Kriminologisk metodologi

Pågående forskning

Jag arbetar med ett projekt som undersöker hur rädsla och otrygghet mäts och operationaliseras. Projektet syftar också till att undersöka samverkan mellan begreppet ”rädsla för brott” och svensk kriminalpolitik.

Senaste forskningsoutput

Hanna Sahlin-Lilja, 2018 sep, I : Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab. 105, 2, s. 170 190 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1)