Hanne Sanders

Professor

Forskning

I min avhandling om det tidiga 1800-talets väckelser drog jag in religionen i den nya kulturhistorien utifrån sekularisering förstått som en förändring av religionens betydelse för människor från gemensam kultur och vetande till individuell tro. Väckelserna skapade konflikt därför att de var för individuella i sitt tal om synd, men fick kraft av en försekulariserad religionssyn. Jag fortsatte med ett projekt om religion och kyrka i en försekulariserad tid i Lunds stift. Frågan var hur man förhöll sig till vardagsproblem, bl.a. genusrelationer, inom en religiös världsbild? Det nationella var inte viktigt för väckelsen, som i huvudsak var en protestantisk rörelse i Danmark-Sverige med skillnader som bäst förstods inom en religiös ram och en äldre agrarstruktur. Med Lunds stift kom också frågan om Skånes övergång till Sverige och jag insåg återigen hur en modern nationalism har påverkat vår bild av historien. Mitt mål blev att skriva en icke-nationell syntes utifrån statsbytets praktik. Detta knöt så småningom an till den nya Öresundsregionen och gränsens betydelse för människor från 1658 till idag blev viktig, bl.a. med undersökningar av Öresundsregionen i 1900-talets dagspress. Den historiska förändringen av vardagens kulturella praxis har ständigt varit central för mig och därmed en kritik av hur dagens idéer om t.ex. religion och nationalism har format vår syn på äldre tider men också en insikt om att historien kan slå tillbaka och visa att våra sanningar bara är våra.

Senaste forskningsoutput

Hanne Sanders, Kajsa Brilkman & Fink-Jensen, M., 2019 jun, Reformation i två riken: Reformationens historia och historiografi i Sverige och Danmark. Göteborg/Stockholm: Makadam förlag, s. 7-10 4 s. (Centrum för Öresundsstudier; vol. 38).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Kajsa Brilkman (red.), Hanne Sanders (red.) & Fink-Jensen, M. (red.), 2019 jun, Makadam förlag. 302 s. (Centrum för Öresundsstudier; vol. 38)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Hanne Sanders, 2019 jun, Reformation i två riken: Reformationens historia och historiografi i Sverige och Danmark. Göteborg/Stockholm: Makadam förlag, s. 45-80 36 s. (Centrum för Öresundsstudier; vol. 38).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (57)