Hanne Sanders

Professor
Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2019
 2. Inledning

  Hanne Sanders, Kajsa Brilkman & Morten Fink-Jensen, 2019 jun, Reformation i två riken: Reformationens historia och historiografi i Sverige och Danmark. Göteborg/Stockholm: Makadam förlag, s. 7-10 4 s. (Centrum för Öresundsstudier; vol. 38).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 3. Reformation i två riken: Reformationens historia och historiografi i Sverige och Danmark

  Kajsa Brilkman (red.), Hanne Sanders (red.) & Morten Fink-Jensen (red.), 2019 jun, Makadam förlag. 302 s. (Centrum för Öresundsstudier; vol. 38)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 4. Reformation og religion 1520-1720: Historisk forskning i Sverige fra 1980'erne til i dag

  Hanne Sanders, 2019 jun, Reformation i två riken: Reformationens historia och historiografi i Sverige och Danmark. Göteborg/Stockholm: Makadam förlag, s. 45-80 36 s. (Centrum för Öresundsstudier; vol. 38).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 5. 2018
 6. Inledning

  Erik Bodensten, Kajsa Brilkman, David Larsson Heidenblad & Hanne Sanders, 2018 feb, Nordens historiker: En vänbok till Harald Gustafsson. Historiska institutionen, Lunds Universitet, s. 9-13 (Studia historica Lundensia; vol. 28).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 7. Nordens historiker: En vänbok till Harald Gustafsson

  Erik Bodensten (red.), Kajsa Brilkman (red.), David Larsson Heidenblad (red.) & Hanne Sanders (red.), 2018 feb, Lund: Historiska institutionen, Lunds Universitet. 313 s. (Studia historica lundensia; vol. 28)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 8. At vælge et nordisk perspektiv: En udfordring til en nationalstatslig historieskrivning

  Hanne Sanders, 2018, Nordens historiker: En vänbok till Harald Gustafsson. Bodensten, E., Brilkman, K., Larsson Heidenblad, D. & Sanders, H. (red.). Lund: Historiska institutionen, Lunds Universitet, s. 17-30 14 s. (Studia Historica Lundensia; vol. 28).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 9. Lunds universitet och Skånes övergång till Sverige

  Hanne Sanders, 2018, Historia och historiker: om Lunds universitet genom 350 år. Edgren, L. (red.). Lund: Historiska institutionen, Lunds Universitet, s. 25-38 14 s. (Studia Historica Lundensia; vol. 29).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 10. Recension av Jens Lerbom, Svenskhetens tidigmoderna gränser. Folkliga föreställningar om etnicitet och rikstillhörighet i Sverige 1500–1800.

  Hanne Sanders, 2018, I : Scandia. 84, 2, s. 112-114 3 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 11. 2017
 12. Reformationens följder i Sverige: En fråga om luthersk kultur

  Hanne Sanders, 2017, Religionen tur och retur. Björkman, J. & Jarrick, A. (red.). Göteborg: Makadam förlag, s. 49-61 (RJ:s årsbok; vol. 2017/2018).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 13. Temasamling: Reformationen 1517-2017

  Charlotte Appel (red.), Bo Kristian Holm (red.), Anna Vind, Hanne Sanders, Hanne Poulsen & Sven Rune Havsteen, 2017, 51 s.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 14. 2016
 15. Arne Bugge Amundsen (red.) Vekkelsens møtesteder

  Hanne Sanders, 2016, I : Kyrkohistorisk årsskrift. 2016, s. 232-234 3 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 16. Herrnhutisme i Danmark: et religiøst og globalt fænomen

  Hanne Sanders, 2016, Den glömda kyrkan: Om Herrnhutismen i Skandinavien. Ahlberger, C. & von Wachenfeldt, P. (red.). Skellefteå: Artos & Norma, s. 29-59 31 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 17. Jens Rasmussen, Vækkelser i dansk luthersk fælleskultur. Andagtsbøger og lægmandsforsamlinger (1800-1840), 2016

  Hanne Sanders, 2016, I : Historisk Tidsskrift. 116, 2, s. 564-567 4 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 18. 2015
 19. Konfessionell krigsmakt

  Hanne Sanders, 2015, I : Svenskt gudstjänstliv. 90, s. 188-193

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 20. Religious Revivalism in Sweden and Denmark

  Hanne Sanders, 2015, Builiding the Nation: N.F.S. Grundtvig and Danish National Identity. Hall, J. A., Korsgaard, O. & Pedersen, O. K. (red.). McGill-Queen's University Press, s. 94-109

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 21. 2014
 22. Inledning: En rörelse och en idé under 1800-talet

  Hanne Sanders & Magdalena Hillström, 2014, Skandinavism: En rörelse och en idé under 1800-talet. Sanders, H. & Hillström, M. (red.). Göteborg/Stockholm: Makadam förlag, s. 9-14 6 s. (Centrum för Öresundsstudier; vol. 32).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 23. Skandinavism : en rörelse och en idé under 1800-talet

  Magdalena Hillström (red.) & Hanne Sanders (red.), 2014, Makadam förlag. 256 s. (Centrum för Öresundsstudier; vol. 32)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 24. 2013
 25. Peder Winstrup och Knut Hahn: två kyrkomän och deras tid

  Hanne Sanders, 2013, Lunds historia - staden och omlandet. 2. Tidigmodern tid. I en bördig bygd. Skansjö, S. (red.). Lunds kommun, s. 148-153

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 26. 2012
 27. Peder Winstrup och Knut Hahn: två kyrkomän och deras tid

  Hanne Sanders, 2012, Lunds historia - staden och omlandet. 2. Tidigmodern tid. I en bördig bygd. Blom, K. A. (red.). Lunds kommun, s. 148-153

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 28. 2011
 29. En skola i jämlikhet

  Hanne Sanders, 2011 aug 1, Sydsvenskan.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 30. Helsingborg, lokalsamhället och de dansk-svenska krigen : Skånelandskapen i krig och fred

  Hanne Sanders, 2011, I : Militärhistorisk tidskrift. 2009/2010, s. 141-150

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 31. Tillbaka till metoden: en framåtblick

  Hanne Sanders & Ulrika Holgersson, 2011, I : Scandia. 77, 2, s. 13-17

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 32. 2010
 33. Befolkningen väcker fruktan och bävan

  Hanne Sanders, 2010 sep 3, Sydsvenska dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 34. At ville eller ikke ville väre gift. Ägteskab og kirke omkring 1700

  Hanne Sanders, 2010, Det politiska äktenskapet. 400 års historia om familj och reproduktion. Rosenbeck, B. & Sanders, H. (red.). Makadam förlag, Vol. Centrum för Danmarksstudier 26. s. 66-89

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 35. De skyder i København: Om kulturelle kommunikationsproblemer i Øresundsregionen

  Hanne Sanders, 2010, Regionauterna : Öresundsregionen från vision till vardag. Löfgren, O. & Nilsson, F. (red.). Makadam förlag, Vol. 24. s. 115-138 (Centrum för Danmarksstudier; vol. 24).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 36. Det politiska äktenskapet: 400 års historia om familj och reproduktion

  Bente Rosenbeck (red.) & Hanne Sanders (red.), 2010, Makadam förlag. 408 s. (Centrum för Danmarksstudier; vol. 26)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 37. Flytande gränser : dansk-svenska förbindelser efter 1658

  Anders Palm (red.) & Hanne Sanders (red.), 2010, Makadam förlag. 349 s. (Centrum för Danmarksstudier; vol. 25)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 38. Indledning

  Hanne Sanders, 2010, Flytande gränser. Dansk-svenska förbindelser efter 1658. Sanders, H. & Palm, A. (red.). Makadam förlag, Vol. Centrum för Danmarksstudier 25. s. 11-21

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 39. 2009
 40. Skånelandskaberne og Sverige i krig og fred

  Hanne Sanders, 2009, Roskildefreden 1658 - i perspektiv. Karlsson, P. & Sanders, H. (red.). Roskilde Museums Forlag, s. 87-112

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 41. 2008
 42. Efter Roskildefreden 1658: Skånelandskapen och Sverige i krig och fred

  Hanne Sanders, 2008, Makadam förlag. 142 s. (Centrum för Danmarksstudier; vol. 17)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 43. Efter Roskildefreden. Ny forskning om Skånelandskapens övergång till Sverige

  Hanne Sanders, 2008, När sundet blev gräns. Till minne av Roskildefreden 1658. Magnusson, E. (red.). Statens arkiv, Vol. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 2008. s. 81-94

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 44. Pedagogisk skicklighet - vad är det?

  Katarina Mårtensson & Hanne Sanders, 2008, s. 91-97.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 45. Skåne efter Roskildefreden

  Hanne Sanders, 2008, Örkelljunga i krig och fred.. Bringéus, N-A. (red.). Örkelljunga hembygdsfören., Vol. Skrifter utgivna av Örkelljunga Hembygdsförening 43. s. 218-224

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 46. 2007
 47. Låt medlemmarna välja sina ledare” – om svensk demokrati og svenska valberedningar

  Hanne Sanders, 2007 apr 30, Expressen.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 48. SVT:s snapphanar spär på etniska spänningar

  Hanne Sanders, 2007 jan 6, Expressen.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 49. Inledning

  Fredrik Nilsson, Hanne Sanders & Ylva Stubbergaard, 2007, Öresundsgränser. Rörelser, möten och visioner i tid och rum. Nilsson, F., Sanders, H. & Stubbergaard, Y. (red.). Makadam förlag, s. 7-21

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 50. Öresundsgränser : rörelser, möten och visioner i tid och rum

  Fredrik Nilsson (red.), Hanne Sanders (red.) & Ylva Stubbergaard (red.), 2007, Makadam förlag. 407 s. (Centrum för Danmarksstudier; vol. 14)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 51. Öresundsregionen i avisen

  Hanne Sanders, 2007, Öresundsgränser. Rörelser, möten och visioner i tid och rum. Nilsson, F., Sanders, H. & Stubbergaard, Y. (red.). Makadam förlag, Vol. 14. s. 179-220

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 52. 2006
 53. I Danmark är man dansk – i Sverige är man bäst” – om Fredrik Lindströms program Världens modernaste land

  Hanne Sanders, 2006 dec 21, Expressen.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 54. Nyfiken på Danmark – klokare på Sverige

  Hanne Sanders, 2006, Makadam förlag. 79 s. (Centrum för Danmarksstudier; vol. 13)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 55. Vid gränsen: Integration och identiteter i det förnationella Norden

  Harald Gustafsson (red.) & Hanne Sanders (red.), 2006, Makadam förlag. 287 s. (Centrum för Danmarksstudier; vol. 10)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 56. 2005
 57. Vem väljer i en demokrati?

  Hanne Sanders, 2005 apr 19, Sydsvenskan.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 58. Häxor på 1800-talet

  Hanne Sanders, 2005, I : Historisk Tidskrift.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 59. Offerkyrkor i en protestantisk värld

  Hanne Sanders, 2005, I : Historisk Tidskrift.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 60. 2004
 61. Stereoptyper som skrämmer

  Hanne Sanders, 2004 feb 26, Sydsvenska dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 62. Ett annat 1100-tal : individ, kollektiv och kulturella mönster i medeltidens Danmark

  Peter Carelli (red.), Lars Hermanson (red.) & Hanne Sanders (red.), 2004, Makadam förlag. 376 s. (Centrum för Danmarksstudier; vol. 3)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 63. Ett centrum för Danmark i Lund

  Hanne Sanders, 2004, Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2004. Molnár, V., Paulsson, G. & Andersson, G. (red.). Lund: Vetenskapssocieteten i Lund, s. 99-112 (Årsbok).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 64. Nye perspektiver på 1100-tallet i Danmark

  Hanne Sanders, 2004, Ett annat 1100-tal. Individ, kollektiv och kulturella mönster i medeltidens Danmark. Carelli, P., Hermanson, L. & Sanders, H. (red.). Makadam förlag, s. 7-13

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 65. Sekularisering - et relevant begreb for historisk forskning?

  Hanne Sanders, 2004, Den jyske historiker, Nr 105. Mellem religion og oplysning ; sekularisering af 1700-tallets politiske og kulturelle univers.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 66. 2003
 67. Grundtvig – nyckeln till det danska?

  Hanne Sanders (red.) & Ole Vind (red.), 2003, Makadam förlag. 408 s. (Centrum för Danmarksstudier; vol. 1)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Föregående 1 2 Nästa