Hans Andersson

Professor emeritus

Forskning

Jag deltar i det tvärvetenskapliga projektet Järnet och riksbildningen 1150-1350, som administreras av Jernkontoret och leds av professor Bengt Berglund, Chalmers i Göteborg. den uppsats jag skrivit om städernas roll i järnhanteringen kommer att publiceras i en delrapport från projektet i Med hammare och fackla 2010. Som en utveckling av den uppsatsen har jag fått medel från Vitterhetsakademien för att tillsammans med GAL, Riksantikvarieämbetet, undersöka slagg, som kommit fram vid arkeologiska undersökningar i Visby och Lödöse.

Jag har också påbörjat att i en skrift sammanfatta forskningen kring den medeltida urbaniseringen i Skandinavien. Den är fortfarande i sitt begynnelseskede.

Senaste forskningsoutput

Jes Wienberg, Hans Andersson, Martin Hansson, Mats Roslund & Andrén, A., 2019 feb 5, Sydvenska dagbladet.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Hans Andersson, 2017, Lund: Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet. (Lund studies in historical archaeology; vol. 19)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Hans Andersson, 2016 jan 2, I : Norwegian Archaeological Review. 49, 1, s. 62-64 3 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Visa alla (34)