Hans Lilja

Seniorprofessor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

Forskning

Vårt projekt syftar till att mäta prostataspecifika proteiner och RNA samt använda ljudvågs-baserad flödesteknik för att isolera extracellulära membranpartiklar (EV) och cirkulerande tumörceller (CTC) från blod. PSA-baserad screening för prostatacancer reducerar risken för att dö av denna cancer, men PSA-testet är ej specifikt. Vi utvecklar därför mera specifik PSA-relaterad diagnostik för att kunna ge varje man exakt information angående hans risk för att utveckla avancerad tumörväxt eller spridd cancer. Både friska celler och cancerceller använder sig av EV för att kommunicera med andra celler. EV innehåller cell-specifik information vilket kan utnyttjas till att utveckla tidig diagnostik. Cancerceller som sprids till nya ställen i kroppen via blod och lymfsystemet kallas för CTC. Dessa kan lämna cirkulationen för att ge upphov till metastaserad cancer. Ny teknik som medger tidig upptäckt av CTC kan medge behandling som baseras på individuell risk för död och symtom från cancern.

Utvald forskningsoutput

Richard J Bryant, Daniel D Sjoberg, Andrew J Vickers, Mary C Robinson, Rajeev Kumar, Luke Marsden, Michael Davis, Peter T Scardino, Jenny Donovan, David E Neal, Hans Lilja & Freddie C Hamdy, 2015, I: Journal of the National Cancer Institute. 107, 7, s. djv095

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Pär Stattin, Andrew J Vickers, Daniel D Sjoberg, Robert Johansson, Torvald Granfors, Mattias Johansson, Kim Pettersson, Peter T Scardino, Göran Hallmans & Hans Lilja, 2015, I: European Urology. 68, 2, s. 207-213

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (268)