Hans Teke

knuten till universitetet

Forskning

Jag forskar om hur undervisning i allmänhet, och etikundervisning i synnerhet, ska bedrivas för att de bästa långtidseffekterna ska uppnås. I min avhandling i etikdidaktik visar jag, med hjälp av en icke-randomiserad kontrollerad studie, att Trestegsmodellen verkar vara en mer effektiv metod än ”reguljär” etikundervisning när det gäller att långsiktigt öka gymnasieelevers etiska medvetenhet (enligt den specifika definition av etisk medvetenhet som jag använder). 

Senaste forskningsoutput

Hans Teke, 2019, Lund: Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet. 220 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Hans Teke, 2018, Blivande lärare och deras lärare - introduktion till lärarutbildningen. Persson, A. (red.). Stockholm: Liber, s. 107-115

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Hans Teke, 2016 maj 30, Dagens Nyheter.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Visa alla (7)