Hans Teke

knuten till universitetet

Forskning

Jag forskar om hur undervisning i allmänhet, och etikundervisning i synnerhet, ska bedrivas för att de bästa långtidseffekterna ska uppnås. I min avhandling i etikdidaktik visar jag, med hjälp av en icke-randomiserad kontrollerad studie, att Trestegsmodellen verkar vara en mer effektiv metod än ”reguljär” etikundervisning när det gäller att långsiktigt öka gymnasieelevers etiska medvetenhet (enligt den specifika definition av etisk medvetenhet som jag använder). 

Senaste forskningsoutput

Magnus Grahn, Roger Johansson (red.), Esbjörn Larsson (red.) & Hans Teke (red.), 2021 feb 8, 1 uppl. Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet. 323 s. (Lund Studies in Educational Sciences; vol. 15)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Hans Teke, 2021, I: International Journal of Ethics Education. 6, 1, s. 149-162

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Hans Teke, 2020 aug 6, Sydsvenska Dagbladet, Debatt.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Visa alla (11)