Hans Teke

knuten till universitetet

Forskning

Jag skriver en avhandling i etikdidaktik där jag frågar jag mig hur etikundervisningen på gymnasiet, framför allt inom religionsämnet, ska vara utformad för att kunna ge eleverna ett mer medvetet och genomtänkt förhållningssätt till etiska frågor och problemsituationer, även en längre tid efter examination.

För att undersöka detta kommer jag att, med hjälp av skickliga religionslärare, jämföra olika undervisningsmetoder i etik och se hur de skiljer sig åt i förmåga att påverka hur eleverna tänker kring vardagliga, etiska problem. Utvärderingen kommer att ske med hjälp av enkäter, som eleverna fyller i och som sedan jämförs och tolkas. Min undersökning är således kvantitativ till sin natur.

Jag också kommer också, i min avhandling, att resonera kring autonomibegreppet, vad det innebär hos teoretiker som Kant och Piaget, och hur det är tillämpbart i utvecklingen av etikundervisning.

Senaste forskningsoutput

Hans Teke, 2019, Lund: Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet. 168 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Hans Teke, 2018, Blivande lärare och deras lärare - introduktion till lärarutbildningen. Persson, A. (red.). Stockholm: Liber, s. 107-115

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Hans Teke, 2016 maj 30, Dagens nyheter.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Visa alla (7)