Hans Wallengren

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Nyckelord

  • labour history, Social History

Forskning

Jag är pensionerad docent i historia och disputerade 1995 på en avhandling om maktrelationer på hyresmarknaden i Malmö kring förra sekelskiftet. Fram till pensionen 2019 har jag i olika omfattning varit knuten till Historiska institutionen i Lund som lärare på kurser inom framför allt social- och arbetarhistoria. Åren 2000-2019 var jag föreståndare vid Centrum för arbetarhistoria och 2009-2013, tillika anställd som forskare i ett VR-finansierat projekt om främlingsfientlighet och arbetarrörelse. Höstterminen 2014 var jag Visiting lecturer vid University of Washington. På senare år har jag också arbetat med ett projekt om lastbilschaufförer och yrkeskultur. Framför allt har jag dock kommit att arbeta med frågor om svenska immigranter i USA, och sedan 2015 är jag Lunds universitets representant i styrelsen för Svenska Emigrantinstitutet. För närvarande arbetar jag med ett projekt om svenska Amerikaimmigranter vilka av olika skäl deporterades av amerikanska myndigheter tillbaka till Sverige i början av 1900-talet.

Senaste forskningsoutput

Hans Wallengren, 2020, Människor, mening och motstånd: En vänbok till professor Mats Greiff. Nysell, S. & Lindholm, S. (red.). Malmö: Big Bad Books, s. 299-320 21 s. (Skrifter med historiska perspektiv ; vol. 24).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Mikael Ottosson & Hans Wallengren, 2019 maj 23, Truckers: A profession in change. Ottosson, M. & Wallengren, H. (red.). Malmö: Big Bad Books

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Hans Wallengren (red.) & Mikael Ottosson (red.), 2019 maj 23, Malmö: Centrum för Arbetarhistoria. 104 s. (Skrifter från Centrum för arbetarhistoria; vol. 10)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Visa alla (21)