Hansalbin Sältenberg

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Nyckelord

  • rasism, antisemitism, nationalism

Forskning

Inom ramen för mitt doktorandprojekt intresserar jag mig för antisemitism i det samtida Sverige. Jag är särskilt intresserad av antisemitism i relation till den svenska nationen och till andra former av rasism. Teoretiskt intresserar jag mig för psykosocial teori, men även för teoribildningar inom det vetenskapliga fältet kritiska rasstudier.