Hans-Edvard Roos

knuten till universitetet

Senaste forskningsoutput

Hans-Edvard Roos, 2012, Fritid i senmoderna samhällen. Tebelius, U. (red.). Studentlitteratur AB, s. 37-54

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Hans-Edvard Roos, 2005, Samhällsproblem. En bok om svensk samhällsutveckling och sociala problem. Ted, G. (red.). Studentlitteratur AB, s. 169-205

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Hans-Edvard Roos, 2005, Nytt arbeidsliv – nye former for kunnskapsproduksjon. Knut, F. & Olav, E. (red.). Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo, Vol. 12. s. 141-162

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (13)