Hans-Heinrich Vogel

Professor emeritus
Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2013
 2. Essays in Honour of Michael Bogdan

  Ulf Maunsbach (red.), Patrik Lindskoug (red.), Per Samuelsson (red.), Hans-Heinrich Vogel (red.) & Millqvist, G. (red.), 2013, Juristförlaget i Lund. 743 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 3. 2007
 4. Advokat, doktorand, boktryckare, kollega: [förord]

  Hans-Heinrich Vogel, 2007, Liber amicorum Kjell Å Modéer. Diestelkamp, B., Vogel, H-H., Jörn, N., Nilsén, P. & Häthén, C. (red.). Juristförlaget i Lund, s. 8-9

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 5. Grundlagen und Grundzüge staatlichen Verfassungsrecht: Schweden

  Hans-Heinrich Vogel, 2007, Handbuch ius publicum europaeum. Band 1. Grundlagen und Grundzüge staatlichen Verfassungsrecht. Bogdandy, A. V., Cruz Villalón, P., Huber, P. M. & Zacharias, D. (red.). Müller, s. 507-564

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 6. Kommentar till Bibliotekslag (1996:1596)

  Hans-Heinrich Vogel, 2007, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 12 (2007/08). Thomson

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 7. Kommentar till Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

  Hans-Heinrich Vogel, 2007, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 12 (2007/08). Thomson

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 8. Kommentar till Förordning (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.

  Hans-Heinrich Vogel, 2007, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 12 (2007/08). Thomson

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 9. Kommentar till Förordning (1997:969) om import- och exportreglering

  Hans-Heinrich Vogel, 2007, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 12 (2007/08). Thomson

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 10. Kommentar till Förordning (1999:185) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Amsterdamfördragets ikraftträdande

  Hans-Heinrich Vogel, 2007, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 12 (2007/08). Thomson

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 11. Kommentar till Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

  Hans-Heinrich Vogel, 2007, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 12 (2007/08). Thomson

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 12. Kommentar till Högskoleförordning (1993:100)

  Hans-Heinrich Vogel & Wikström, P., 2007, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 12 (2007/08). Thomson

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 13. Kommentar till Högskolelag (1992:1434)

  Hans-Heinrich Vogel & Tersmeden, E., 2007, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 12 (2007/08). Thomson

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 14. Kommentar till Lag (1969:200) om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga

  Hans-Heinrich Vogel, 2007, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 12 (2007/08). Thomson

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 15. Kommentar till Lag (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

  Hans-Heinrich Vogel, 2007, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 12 (2007/08). Thomson

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 16. Kommentar till Lag (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg

  Hans-Heinrich Vogel, 2007, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 12 (2007/08). Thomson

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 17. Kommentar till Lag (2001:239) om kvalificerad yrkesutbildning

  Hans-Heinrich Vogel, 2007, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 12 (2007/08). Thomson

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 18. Kommentar till Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

  Hans-Heinrich Vogel & Christina Moëll, 2007, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 12 (2007/08). Thomson

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 19. Kommentar till Skollag (1985:1100)

  Hans-Heinrich Vogel & Borg, L., 2007, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 12 (2007/08). Thomson

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 20. Liber amicorum Kjell Å Modéer

  Diestelkamp, B. (red.), Hans-Heinrich Vogel (red.), Jörn, N. (red.), Per Nilsén (red.) & Christian Häthén (red.), 2007, Juristförlaget i Lund. 822 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 21. Monitoring och guidelines: om Europarådets instrument för rättstillnärmning och rättsharmonisering

  Hans-Heinrich Vogel, 2007, Liber amicorum Kjell Å Modéer. Diestelkamp, B., Vogel, H-H., Jörn, N., Nilsén, P. & Häthén, C. (red.). Juristförlaget i Lund, s. 703-709

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 22. Om legalisation och apostille

  Hans-Heinrich Vogel, 2007, Vänbok till Axel Adlercreutz. Flodgren, B. (red.). Juristförlaget i Lund, s. 555-562

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 23. Sveriges grundlagar och andra stats- och förvaltningsrättsliga författningar. 3 uppl.

  Hans-Heinrich Vogel (red.) & Malmberg, L-G. (red.), 2007, Juristförlaget i Lund. 434 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 24. 2006
 25. Den juridiska litteraturen

  Hans-Heinrich Vogel, 2006, Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder. 9 uppl.. Bernitz, U. (red.). Norstedts Juridik AB, s. 169-186

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 26. Festskrift till Rune Lavin

  Eliason, M. (red.), Regner, G. (red.) & Hans-Heinrich Vogel (red.), 2006, Juristförlaget i Lund. 358 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 27. Kommentar till Bibliotekslag (1996:1596)

  Hans-Heinrich Vogel, 2006, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 11 (2006/07). Thomson

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 28. Kommentar till Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

  Hans-Heinrich Vogel, 2006, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 11 (2006/07). Thomson

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 29. Kommentar till Förordning (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.

  Hans-Heinrich Vogel, 2006, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 11 (2006/07). Thomson

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 30. Kommentar till Förordning (1997:969) om import- och exportreglering

  Hans-Heinrich Vogel, 2006, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 11 (2006/07). Thomson

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 31. Kommentar till Förordning (1999:185) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Amsterdamfördragets ikraftträdande

  Hans-Heinrich Vogel, 2006, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 11 (2006/07). Thomson

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 32. Kommentar till Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

  Hans-Heinrich Vogel, 2006, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 11 (2006/07). Thomson

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 33. Kommentar till Högskoleförordning (1993:100)

  Hans-Heinrich Vogel & Wikström, P., 2006, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 11 (2006/07). Thomson

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 34. Kommentar till Lag (1969:200) om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga

  Hans-Heinrich Vogel, 2006, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 11 (2006/07). Thomson

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 35. Kommentar till Lag (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

  Hans-Heinrich Vogel, 2006, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 11 (2006/07). Thomson

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 36. Kommentar till Lag (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg

  Hans-Heinrich Vogel, 2006, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 11 (2006/07). Thomson

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 37. Kommentar till Lag (2001:239) om kvalificerad yrkesutbildning

  Hans-Heinrich Vogel, 2006, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 11 (2006/07). Thomson

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 38. Kommentar till Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

  Hans-Heinrich Vogel & Christina Moëll, 2006, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 11 (2006/07). Thomson

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 39. Kommentar till Skollag (1985:1100)

  Hans-Heinrich Vogel & Borg, L., 2006, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 11 (2006/07). Thomson

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 40. Om disciplinansvarsreglerna i högskoleförordningen

  Hans-Heinrich Vogel, 2006, Festskrift till Rune Lavin. Eliason, M., Regner, G. & Vogel, H-H. (red.). Juristförlaget i Lund, s. 309-331

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 41. Verwaltungsstrukturen der Europäischen Union: Kooperationsverwaltung durch die Schaffung von Agenturen

  Hans-Heinrich Vogel, 2006, Die neue europäische union = The New European Union = La nouvelle union européenne. Bruylant, s. 199-212

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 42. 2005
 43. Dubbelbeskattningsavtalet med Tyska riket: en okänd del av 1928 års skattereform

  Hans-Heinrich Vogel, 2005, Festskrift till Nils Mattsson. Ståhl, K. & Thorell, P. (red.). Iustus förlag, s. 541-561

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 44. Festskrift till Hans Ragnemalm

  Regner, G. (red.), Eliason, M. (red.) & Hans-Heinrich Vogel (red.), 2005, Juristförlaget i Lund. 396 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 45. First additional protocol to the European convention on human rights

  Hans-Heinrich Vogel, 2005, Libertatea religioasă în context românesc şi european: simpzion internaţional, Bucureşti, 12-13 septembre 2005. Bizantină, s. 348-351

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 46. Kommentar till Bibliotekslag (1996:1596)

  Hans-Heinrich Vogel, 2005, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 10 (2005/06). Fakta Info Direkt

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 47. Kommentar till Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

  Hans-Heinrich Vogel, 2005, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 10 (2005/06). Fakta Info Direkt

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 48. Kommentar till Förordning (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.

  Hans-Heinrich Vogel, 2005, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 10 (2005/06). Fakta Info Direkt

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 49. Kommentar till Förordning (1997:969) om import- och exportreglering

  Hans-Heinrich Vogel, 2005, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 10 (2005/06). Fakta Info Direkt

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 50. Kommentar till Förordning (1999:185) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Amsterdamfördragets ikraftträdande

  Hans-Heinrich Vogel, 2005, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 10 (2005/06). Fakta Info Direkt

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 51. Kommentar till Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

  Hans-Heinrich Vogel, 2005, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 10 (2005/06). Fakta Info Direkt

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 52. Kommentar till Högskoleförordning (1993:100)

  Hans-Heinrich Vogel & Wikström, P., 2005, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 10 (2005/06). Fakta Info Direkt

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 53. Kommentar till Lag (1969:200) om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga

  Hans-Heinrich Vogel, 2005, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 10 (2005/06). Fakta Info Direkt

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 54. Kommentar till Lag (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

  Hans-Heinrich Vogel, 2005, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 10 (2005/06). Fakta Info Direkt

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Föregående 1 2 3 Nästa