Heidrun Führer

Universitetslektor

Forskning

Mina forskningsområden kretsar kring frågan hur mediernas historiska och nutida samspel mellan text, bild och ton påverkar vår förståelse av bl.a. emblematik, meditationsböcker och skådespel. Här ingår genreforskning som ett viktigt fält.
Jag har också fördjupat mig i retorikens och reklamens intermediala historia där jag är fram för allt intresserad av att belysa estetiska, ekonomiska och retoriska effekter i olika genrer och medier.
T.ex. har jag diskuterat Astrid Lindgrens värld både som allkonstverk och reklamfenomen i moderna medier.

Mellan 2007 och 2008 deltog jag i det nederländska "Emblem Project Utrecht".

Mina nuvarande projekt kretsar kring

- definitionen av barocken som stil och epok och bibelns betydelse för litteraturen (lexikonartikel för Encyclopedia of the Bible and Its Reception (EBR)),

- utvecklingen av genren tragedi och dess definition i barocken (kan det finnas det tragik i en kristen världsbild? Vilken roll spelar offret?)

- samspel och betydelse av musik som integrerad del i teaterspel

- transformation av poetiska texter till film (adaption)

- text-och bildrelationen i barocktexter (frontispisens betydelse för ett tryckt verk)

- den intermediala relevansen av illustrationer och titeln i paratexten för tolkningen av A.S. Byatts "The Matisse Stories"

- utveckling av en intermedial retorikmodell

Senaste forskningsoutput

Heidrun Führer & Anna Kraus, 2019, Transmediations: Communication Across Media Borders. Taylor and Francis - Balkema, s. 97-117 21 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Heidrun Führer & Anna Kraus, 2019, Transmediations: Communication Across Media Borders. Salmose, N. & Elleström, L. (red.). Routledge, 21 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Heidrun Führer, 2018, R/D/D C(ONFERENCE). RepRecDigit

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (17)