Helena Berglund

Doktorand, Filosofie doktor i ekologi

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Didaktik

Forskning

Jag är doktorand i utbildningsvetenskap och undersöker biologilärares behov och möjligheter till autonomi och samarbete, samt vilka förutsättningar som leder till hög tillfredställelse hos lärare inom dessa områden. Jag undersöker också hur lärares autonomi påverkar viljan och behovet till utbyte mellan lärare, detta genom att jämföra skolsystem som skiljer sig i avseende på detaljnivå i kursplaner och styrning via externa slutprov. Min forskningsmetod innefattar enkäter och intervjuer med lärare och rektorer samt analys av kvalitetsrapporter, prov och styrdokument. Mitt intresse för området har växt fram under mina år som gymnasielärare i biologi där jag jobbat i olika skolsystem. Utbyte och samarbete lärare emellan har potentialen att leda till högre kvalitet i undervisningen och en bättre arbetssituation för lärare, särskilt i kombination med hög individuell autonomi.

 

Senaste forskningsoutput

Helena Berglund, Järemo, J. & Göran Bengtsson, 2013, I : Biological Invasions. 15, 5, s. 1169-1180

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Gren, I-M., Thierfelder, T. & Helena Berglund, 2011, I : Environment and Development Economics. 16, s. 51-70

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Helena Berglund, Järemo, J. & Göran Bengtsson, 2009, I : American Naturalist. 174, 1, s. 94-101

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (4)