Helena Hanson

Forskare

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljövetenskap

Nyckelord

  • hållbar stadsutveckling, anpassningar till klimatförändringar, främmande arter

Forskning

Mitt intresse ligger i hållbar stadsutveckling med ett fokus på naturbaserade lösningar för klimatanpassning och mänskligt välbefinnande. Jag doktorerade i miljövetenskap, med ett forskningsämne kring naturliga fiender i jordbrukslandskapet och dess bidrag till biologisk skadedjursbekämpning. Efter disputationen i maj 2015 arbetade jag ett år på Stadsbyggnadskontoret i Malmö i ett projekt kring integreringen av ekosystemtjänster i stadsplaneringen som finansierades av BOVERKET. Detta år resulterade i ett nätverk utanför universitet och en ökad kunskapsbas för nya forskningsfrågor.

 

Senaste forskningsoutput

Christine Wamsler, Björn Wickenberg, Helena Hanson, Johanna Alkan Olsson, Sanna Stålhammar, Björn, H., Falck, H., Gerell, D., Oskarsson, T., Simonsson, E., Torffvit, F. & Zelmerlow, F., 2020 feb 20, I : Journal of Cleaner Production. 247, s. 119-154

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

C. Wamsler, J. Alkan-Olsson, Björn, H., Falck, H., H. Hanson, Oskarsson, T., Simonsson, E. & Zelmerlow, F., 2019 nov 25, I : Climatic Change.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (17)