Helena Hanson

Forskare

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljövetenskap

Nyckelord

  • hållbar stadsutveckling, anpassningar till klimatförändringar, främmande arter

Forskning

Mitt intresse ligger i hållbar stadsutveckling med ett fokus på naturbaserade lösningar för klimatanpassning och mänskligt välbefinnande. Jag doktorerade i miljövetenskap, med ett forskningsämne kring naturliga fiender i jordbrukslandskapet och dess bidrag till biologisk skadedjursbekämpning. Efter disputationen i maj 2015 arbetade jag ett år på Stadsbyggnadskontoret i Malmö i ett projekt kring integreringen av ekosystemtjänster i stadsplaneringen som finansierades av BOVERKET. Detta år resulterade i ett nätverk utanför universitet och en ökad kunskapsbas för nya forskningsfrågor.

 

Senaste forskningsoutput

Christine Wamsler, Björn Wickenberg, Helena Hanson, Johanna Alkan Olsson, Sanna Stålhammar, Helena Björn, H Falck, D Gerell, T Oskarsson, Evelina Simonsson, F Torffvit & F Zelmerlow, 2020 feb 20, I: Journal of Cleaner Production. 247, s. 119-154

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

C. Wamsler, J. Alkan-Olsson, H. Björn, H. Falck, H. Hanson, T. Oskarsson, E. Simonsson & F. Zelmerlow, 2020 jan, I: Climatic Change. 158, 2, s. 235-254 20 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (17)