Helena Hanson

Forskare

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljövetenskap

Nyckelord

  • hållbar stadsutveckling, biologisk kontroll, hållbart jordbruk, hållbarhet

Forskning

Mitt intresse ligger i hållbar stadsutveckling med ett fokus på naturbaserade lösningar för klimatanpassning och mänskligt välbefinnande. Jag doktorerade i miljövetenskap, med ett forskningsämne kring naturliga fiender i jordbrukslandskapet och dess bidrag till biologisk skadedjursbekämpning. Efter disputationen i maj 2015 arbetade jag ett år på Stadsbyggnadskontoret i Malmö i ett projekt kring integreringen av ekosystemtjänster i stadsplaneringen som finansierades av BOVERKET. Detta år resulterade i ett nätverk utanför universitet och en ökad kunskapsbas för nya forskningsfrågor.

 

Senaste forskningsoutput

Visa alla (14)