Helena Hansson

Universitetslektor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Beroendelära
  • Socialt arbete
  • Psykiatri

Forskning

Mitt forskningsområde rör framförallt kvalitetssäkring och utvärdering av behandlingsinsatser som ges till patienter med psykiatrisk problematik samt metodutveckling inom området förhållningssätt och möte med anhöriga till personer med en beroendeproblematik.

Undervisning

Min pedagogiska erfarenhet omfattar samtliga nivåer på Socialhögskolan, framförallt kurser med fokus på psykosocialt arbete och missbruk/beroende. Handledning av studenter på grund- och masternivå. För närvarande undervisar jag framförallt på socionomprogrammets 6:e och 7:e termin, på kurserna Självständigt examensarbete, Socialt arbete med drogmissbrukare och Professionellt socialt arbete.

Yrkesarbete

Jag är socionom och har tidigare arbetat kliniskt som kurator inom missbruks- och beroendevården samt psykiatrisk öppenvård vid Psykiatri Skåne, Region Skåne.

Senaste forskningsoutput

Helena Hansson, Rundberg, J., Ulla Zetterlind, Johnsson, K. & Mats Berglund, 2006, I : Alcohol and Alcoholism. 41, 6, s. 655-663

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (4)