Helena Jernström

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • Cancer, Bröstcancer, Epidemiologi, Gene-environment interaction, Livsstil

Forskning

Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer hos kvinnor i Sverige, ca 8000 kvinnor får diagnosen varje år. Av dessa avlider ca 1400 av sin sjukdom. Efter operationen får många patienter tilläggsbehandling, tex cytostatika, antihormonell behandling, antikroppsbehandling eller strålbehandling.

Tilläggsbehandlingen skyddar många patienter från återfall men vissa är redan botade av operation och för andra fungerar inte behandlingen som det var tänkt. Hur väl behandlingen fungerar beror inte bara på tumörens egenskaper utan även på kvinnans kroppsform, normala genvarianter, natur- och läkemedelsbruk och livsstil. Syftet med studien är att identifiera nya tumörmarkörer och genvarianter som bör testas innan terapival, samt identifiera livsstilsfaktorer som samverkar med behandling så att kliniskt relevanta livsstilsrekommendationer vid olika typer av bröstcancerbehandlingar kan ges. Målet är att fler bröstcancerpatienter får rätt behandling från början.

Utvald forskningsoutput

Persson, M., Simonsson, M., Markkula, A., Carsten Rose, Christian Ingvar & Helena Jernström, 2016 jul, I : British Journal of Cancer. 115, 3, s. 382-390

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Ann Rosendahl, Perks, C. M., Zeng, L., Markkula, A., Simonsson, M., Carsten Rose, Christian Ingvar, Holly, J. M. & Helena Jernström, 2015, I : Clinical Cancer Research. 21, 8, s. 1877-1887

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Simonsson, M., Markkula, A., Pär-Ola Bendahl, Carsten Rose, Christian Ingvar & Helena Jernström, 2014, I : SpringerPlus. 3, May 22, 261.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Helena Jernström, 2008, I : New England Journal of Medicine. 359, 13, s. 1407-1407

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

Visa alla (99)