Helena Larsson

Doktorand

Forskning

Mitt forskningsprojekt handlar om att beskriva hur kollektiva självbilder och gemenskapande processer formas i landsbygden. Undersökningsområdet jag har valt är huvudsakligen södra hallands inland med fokus på ett antal mindre orter.