Helena Nilsson

Utbildningskoordinator

Doktorand, Utbildningskoordinator, Studievägledare, Utbildningskoordinator, Arkivhanterare, Arkivhanterare

Forskning

Min avhandling, En avsides litteraturhistoria, handlar om Gustaf Otto Adelborgs (1883-1965) hela författarskap – inalles sex böcker och en handfull icke omtryckta recensioner och artiklar. Hans författarskap kan sägas vara indelat i två delar. Först utkom han i början av 1900-talet med tre religiöst influerade essäsamlingar, Om det personligt andliga (1907), Våga, vedervåga (1908) och Afsides (1923). Därefter blev det tyst och först efter f d vännen Vilhelm Ekelunds död, 1949, satte han sig ner och redogjorde för deras vänskap, och sedermera ovänskap, i essäsamlingen Redogörelser och utredningar (1952). I den boken tar han inte bara avstånd från sin tidigare uppskattning av Ekelund, utan också sin religiositet. Dessutom lägger han i den boken första byggstenen vid det nya självbiografiska författarskap som resulterade i två självbiografier: Självbiografiskt (1954) och Minnen från Tyskland och Ryssland 1909-1918 (1956).

Förutom avhandlingsarbetet intresserar jag mig särskilt för Vilhelm Ekelund, Ola Hansson och Hans Larsson.

Senaste forskningsoutput

Birger Hedén, Erik Hedling, Claes-Göran Holmberg, Anders Mortensen & Helena Nilsson, 2008, Theorier om verklig diktning. Festskrift till Per Erik Ljung. Hedén, B., Hedling, E., Holmberg, C-G., Mortensen, A. & Nilsson, H. (red.). Absalon

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Erik Hedling (red.), Birger Hedén (red.), Claes-Göran Holmberg (red.), Anders Mortensen (red.) & Helena Nilsson (red.), 2008, Lund: Absalon. 386 s. (Absalon : skrifter / utgivna vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Lund; vol. 25)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Helena Nilsson, 2008, Theorier om verklig diktning. En festskrift till Per Erik Ljung. Hedén, B., Hedling, E., Holmberg, C-G., Mortensen, A. & Nilsson, H. (red.). Absalon, Vol. 25. s. 103-110

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (11)