Helena Sandberg

Universitetslektor, Docent, Filosofie doktor i medie- och kommunikationsvetenskap, Excellent teaching practioner (ETP), Antagen som oavlönad docent

Forskning

Mina forskningsintressen ligger inom fältet medier och hälsa. Jag är framförallt intresserad av mediernas representation av hälsa och ohälsa och därmed deras betydelse för människors hälsoutveckling och vardagspraktik. Jag har i min forskning intresserat mig för kommunikation kring och medieringen av olika hälsofrågor och hälsorisker i traditionella nyhetsmedier men också digitala medier (bloggar, online reklam, kampanjer etc): blodgivning, hiv, kemikalier, förgiftat grundvatten, övervikt och fetma, mat och dryck, dieter, virus m.m.

Jag är också intresserad av konsumtion och reklam. De sista åren har mycket av min forskning handlat om barn och ungas konsumtion och reklam riktad till dem, särskilt reklam för onyttiga livsmedel och reklam på Internet.

Jag leder forskargruppen CAI@LU (Children, Advertising and Internet at Lund University), som finansieras av Crafoordska stiftelsen samt Vetenskapsrådet. Du finner mer info här:

http://www.kom.lu.se/forskning/mkv/barn-unga-reklam-och-internet/

I forskargruppen undersöker vi barn och ungas förståelse av reklam på nätet, internet som en ny kommersiell arena, liksom barn och ungas visuella interaktion med den reklam de möter på internet och hur den påverkar deras möjligheter att använda internet för att lösa olika uppgifter.

För publikationer från projektet se LUP. En första rapport på svenska kom 2014: Rörlig måltavla. Den kan laddas ned i fulltext på nätet.

http://www.kom.lu.se/en/department/nyheter/810

Senaste forskningsoutput

Helena Sandberg, 2019 feb 21, På tal om e-hälsa. Erlingsdottir, G. & Sandberg, H. (red.). Lund: Studentlitteratur AB, s. 195-216 19 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Gudbjörg Erlingsdottir & Helena Sandberg, 2019 feb 21, På tal om e-hälsa. Erlingsdottir, G. & Sandberg, H. (red.). Lund: Studentlitteratur AB, s. 15-25 10 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel i rapport

Gudbjörg Erlingsdottir (red.) & Helena Sandberg (red.), 2019 feb 21, Lund: Studentlitteratur AB. 222 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Visa alla (90)