Helena Svensson

Universitetslektor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier
  • Kemiteknik

Forskning

Helena Svensson är biträdande lektor på Institutionen för kemiteknik, vid Lunds universitet. Hennes forskning ligger inom områdena gasrening och termokemiska processer, bl.a. utveckling av ny teknik för energieffektiv absorption av koldioxid och borttagning av tjäror från gaser vid biomassaförgasning. Forskningen bedrivs i nära samarbete med industrin, forskningsinstitut och akademin.

Inom undervisningen arbetar Helena med att belysa de energi- och miljöfrågor som är relevanta för kemisk industri och värmekraftsindustrin, med särskilt fokus på processer som utgår ifrån förnyelsebara råvaror.

Senaste forskningsoutput

Visa alla (37)