Helena Tern

Timlärare, Barnmorska, doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Omvårdnad

Forskning

Forskningen handlar om barnmorskors erfarenheter av att ytterligare en kollega kommer in och assisterar under utdrivningsskedet för att förebygga förlossningsbristningar. Studien är en del av en randomiserad studie som genomförs på fem sjukhus i Sverige med målet att inkludera över 4000 kvinnor som föder barn vaginalt. Huvudhandledare är professor Christine Rubertsson och bihandledare är docent Maria Ekelin och postdoktor Malin Edqvist.

Senaste forskningsoutput

M. Edqvist, H. G. Dahlen, C. Häggsgård, H. Tern, K. Ängeby, G. Tegerstedt, P. Teleman, G. Ajne & C. Rubertsson, 2020, I: Trials. 21, 1, 945.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1)