Helene Åvik Persson

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälsovetenskaper
  • Omvårdnad

Nyckelord

  • Palliativ vård

Forskning

Sedan 2015 är jag doktorand i hälsovetenskap med inriktning omvårdnad. Jag är legitimerad sjuksköterska och distriktssköterska med magisterexamen i omvårdnad och har främst arbetat på särskilt boende och i hemsjukvård.

Mitt avhandlingsarbete handlar om palliativ vård för sköra äldre personer på särskilt boende i Sverige och utförs inom ramen för projektet ”Införandet av kunskapsbaserad palliativ vård för sköra äldre personer i särskilda boenden – KUPA”. Avhandlingen kommer att inkludera studier med både kvalitativ och kvantitativ design. 

Senaste forskningsoutput

Helene Åvik Persson, Sandgren, A., Carl Johan Fürst, Gerd Ahlström & Behm, L., 2018 jun 4, I : BMC Geriatrics. 18, 134, s. 1-11 134.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1)