Helene Bracht Jörgensen

ForskningsingenjörOckså känd under namnet: Helene Bracht Jørgensen

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Markvetenskap
  • Ekologi

Nyckelord

  • jordbruks jord, jordekologi, extremt väder, svamp och bakterie samhälle i jord

Forskning

Skalbaggar och hoppstjärtar

I min master i biologi vid universitetet i danska Århus fokuserade jag på hur marklevande skalbaggar livnär sig. Därefter arbetade jag inom samma område i ett halvår i Nya Zeeland och utforskade vilken effekt som majs som gmo-behandlats för att stå emot skadeinsekter har på skalbaggarnas fitness.

Under min tid som doktorand vid Lunds universitet och det danska nationella miljöforskningsinstitutet i Silkeborg använde jag bland annat DNA-tekniker för att undesöka hur hoppstjärtar livnär sig. När jag doktorerat tillbringade jag två år vid Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive, CEFE, i Montpellier i Frankrike. Där studerade jag sönderfallet och förruttnelseprocessen av dött organiskt material i tropisk regnskog i Franska Guyana.

Livet under markytan

Jag kom tillbaka till Lunds universitet 2007 och sedan dess har jag ingått i Katarina Hedlunds forskargrupp. Jag har arbetat inom EU-projektet SoilService and Ecofinders, för närvarande arbetar jag med EU-projektet EcoServe. I de här projekten studerar jag mikroorganismer i jordbruksmark som brukas med olika växtföljd runtom i Europa.

Jag har även varit delaktig i Mistraprojektet EviEM som undersökt hur jordbruket påverkar mängden kol som lagras i marken.  

Inom och vid sidan av dessa projekt är jag intresserad av biodrivmedel och hur de påverkar marken och de organismer som lever i marken. Jag är dessutom involverad i forskningsfältet BECC där vi studerar vad som händer med biodiversitet och ekosystemtjänster då klimatet förändras.

Senaste forskningsoutput

Dominika Kundel, Natacha Bodenhausen, Helene Bracht Jørgensen, Jaak Truu, Klaus Birkhofer, Katarina Hedlund, Paul Mäder & Andreas Fliessbach, 2020, I: FEMS Microbiology Ecology. 96, 12, fiaa205.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Pablo García-Palacios, Andreas Gattinger, Helene Bracht-Jørgensen, Lijbert Brussaard, Filipe Carvalho, Helena Castro, Jean Christophe Clément, Gerlinde De Deyn, Tina D'Hertefeldt, Arnaud Foulquier, Katarina Hedlund, Sandra Lavorel, Nicolas Legay, Martina Lori, Paul Mäder, Laura B. Martínez-García, Pedro Martins da Silva, Adrian Muller, Eduardo Nascimento, Filipa Reis & 3 andra, Sarah Symanczik, José Paulo Sousa & Rubén Milla, 2018 sep 1, I: Journal of Applied Ecology. 55, 5, s. 2496-2505

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Laura B. Martínez-García, Gerard Korthals, Lijbert Brussaard, Helene Bracht Jørgensen & Gerlinde B. De Deyn, 2018 aug 1, I: Agriculture, Ecosystems and Environment. 263, s. 7-17 11 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (26)