Helene Castenbrandt

Forskare

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia
  • Historia

Nyckelord

  • Medicinhistoria, Historisk demografi

Forskning

Jag har doktorsexamen i historia från Göteborgs universitet (2012) med avhandlingen Rödsot i Sverige 1750-1900: En sjukdoms demografiska och medicinska historia. Mina huvudsakliga forskningsintressen är medicinhistoria, demografi och befolkningshistoria. Under min tid som postdok vistades jag vid SAXO-institutet, Köpenhamns universitet, vilket finansierades genom Vetenskapsrådets bidrag Internationell Postdok.

Mitt nuvarande forskningsprojekt, också finansierat genom Vetenskapsrådet, fokuserar på långtidssjukskrivningar ur ett historiskt perspektiv. Idag görs stora ansträngningar för att förstå varför moderna samhällen spenderar mer och mer pengar på långvariga sjukdomsfall, medan vi, åtminstone enligt den stadigt ökade medellivslängden, borde vara hälsosammare än någonsin. Ett avgörande perspektiv har emellertid saknats: Systemet för långvarig sjukskrivning har förhandlats fram under en 100 år lång period präglad av stora hälsoförändringar samt omfattande social och teknisk utveckling. I stället för att vara ett nytt fenomen, bör långtidssjukskrivning förstås som något gammalt, utvecklat inom ramen för det svenska välfärdssystemet. Gränserna för sjukfrånvaro har debatterats och förändrats genom hela sjukförsäkringens historia. Denna utveckling har påverkats av politiska idéer så väl som samhällsförändringar, inklusive arbetskraftsfluktuationer, möjligheterna till pension, förtidspension och sociala förmåner, samt organisationen av vården och den epidemiologiska transitionen. Det är således ett socialt konstruerat system, men med fast förankring i en biologisk och ekonomisk verklighet. Det finns dock ingen tidigare historisk forskning som analyserar detta fenomen som en historisk process. Därför syftar detta projekt till att förbättra vår förståelse för utvecklingen och förändringen av gränserna för långtidssjukskrivning i Sverige under första halvan av 1900-talet.

Senaste forskningsoutput

Tzu Tung Chen, Fredrik Charpentier Ljungqvist, Helene Castenbrandt, Franziska Hildebrandt, Mathias Mølbak Ingholt, Jenny C. Hesson, Johan Ankarklev, Kristina Seftigen & Hans W. Linderholm , 2021 maj 1, I: Malaria Journal. 20, 14 s., 212.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Helene Castenbrandt, 2021, Accounting for health: Calculation, paperwork, and medicine, 1500-2000. Hüntelmann, A. & Falk, O. (red.). Manchester University Press, s. 337-358

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Helene Castenbrandt, 2021, Göteborg genom tiderna. Nedslag i stadens sociala och politiska historia. Christensen, J., Cornell, P., Daun, J. & Linde, M. (red.). Daidalos, s. 609-633 25 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (15)