Helene Lahti Edmark

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Forskning

Är doktorand med huvudsaklig inriktning på forskning kring insatser i s.k. utsatta bostadsområden, vilket senare även utvidgats till folkrörelser och föreningsliv. Presenterade i december 2003 en lic. avhandling inom ämnet insatser i utsatta bostadsområden.

Undervisning

Min undervisning inriktar sig bland annat på socialt förändringsarbete, teorier och metoder i socialt arbete, interventioner i utsatta bostadsområden, participatoriska teorier och metoder och intervjuteknik. Har undervisat på i stort sett samtliga nivåer inom socionomprogrammet. De första drygt 10 åren (1992-2003) arbetade jag dock främst med undervisning på C-nivå (termin 7) med fördjupningskursen Socialt förändringsarbete 51-70p, som genom studentnominering utsågs till bästa kurs på samhällsvetenskapliga fakulteten.

 

Undervisar idag bl.a. på socionomprogrammets avslutande kurs Professionellt socialt arbete (avancerad nivå) och Juridik i socialt arbete (termin 3). Utanför institutionen även på den tvärdisciplinära kursen Participatory Methods of Change and Development på Samhällsvetenskapliga fakultetens internationella masterprogram och gästföreläser på Biologiska institutionens masterkurs i tillämpad miljövetenskap. Deltar i internationella lärarutbyten med gästföreläsningar och workshops. Utnämndes 2012 till Excellent Teaching Practitioner.

Kursföreståndare för Socionompraktiken på socionomprogrammets femte termin.

Arbetar med pedagogiskt utvecklingsarbete på såväl kurs- och institutionsnivå som fakultetsnivå, vilket bl.a. inkluderar utveckling och förankring av nätbaserade kurssajter som komplement till klassrumsbaserad undervisning, koppling fältförlagda och teoretiska moment i socionomprogrammet, omvärldskontakter, tvärinstitutionella samverkansprojekt och medverkan i en rad arbetsgrupper.

Samverkan

Medverkar sedan flera år regelbundet i internationella nätverk och lärarutbyten huvudsakligen inom Erasmus/Sokrates samt Nordplus, främst med inriktning på Community Work och participatoriska metoder och med gästföreläsningar och workshops på utbildningar bl.a. i Bergen (Norge), Aarhus (Danmark), Bremen (Tyskland), Reykjavik (Island), Nuuk (Grönland). Deltar även i konferenser/seminarier (Sydafrika, Australien, Nederländerna etc).

2011 fick jag tillsammans med Ulf Leo (Rättssociologen) Samhällsvetenskapliga fakultetens uppdrag att ansvara för fakultetens EQ11-rapport (Education Quality 2011). Har därefter fortsatt arbeta med utveckling och implementering av EQ-arbetet och ingår i fakultetens övergripande samordningsgrupp samt arbetsgruppen EQ-Pedagogiskt ledarskap. I den sistnämnda gruppen utvecklades i samarbete med CED den tvärinstitutionella kursen Att leda lärarlag, som nu återkommande ges vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

I mån av utrymme utvärderingar, handledning och föredrag, m.m. Har bl.a. suttit i styrelsen för FORSA (Forskning i socialt arbete) och SVUF (Svenska utvärderingsföreningen) och arrangerat flera nationella konferenser.

Yrkesarbete

Har en bakgrund som socionom med drygt 20 års erfarenhet främst inom kommunal socialtjänst, då med speciellt intresse för ungdoms/fältarbete och verksamhetsutveckling.

Senaste forskningsoutput

Lars Harrysson (red.), Rosmari Eliasson-Lappalainen (red.), Ulrika Anzén, Christel Avendal, Staffan Blomberg, Moa Brunzell, Kristina Göransson, Helene Lahti Edmark, Pirjo Linér, Stig Linde, Norma Montesino, Lupita Svensson, Nataliya Thell, Tabitha Wright Nielsen & Patrik Hekkala, 2017 mar 25, Lund: School of Social Work, Lund University. 80 s. (Research Reports in Social Work; vol. 2017, nr. 3)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Helene Lahti Edmark & Kerstin Svensson, 2015, Samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund - en vital 50-åring. En jubileumsskrift.. Andersson, G. & Jerneck, M. (red.). Samhällsvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet, s. 379-388

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Helene Lahti Edmark, 2010, SW-VirCamp project, financed by the EU Comission within the Lifelong learning ERASMUS program. Editor Anne Karin Larsen, Högskolen in Bergen, Norway. 59 s. (External evaluation report within the SW-VirCamp project, www.vircamp.net)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (15)