Helene Pessah

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurologi

Forskning

Jag tog läkarexamen 1981 i Barcelona, Spanien, disputerade vid Lunds universitet 1991 och blev docent i neurologi 2006. Jag är sedan många år överläkare och sedan 2014 sektionschef vid rehabiliteringsmedicin, verksamhetsområde neurologi och rehabiliteringsmedicin vid Skånes universitetssjukhus. Jag är ordförande för Region Skånes expertgrupp för stroke och ledamot i det svenska Stroketeamrådet.

Min nuvarande forskning utgår huvudsakligen från klinisk verksamhet och innefattar främst personer med stroke och multipel skleros. En del av min forskning handlar om att kartlägga sjukdomsförekomst och utfall; en annan del fokuserar på att utveckla och utvärdera komplexa interventioner som syftar till att strokedrabbade ska kunna uppnå och bibehålla bästa möjliga funktionsförmåga.

Jag är huvudprövare för forskningsprojekten ”the Nature Stroke Study (NASTRU)” som är en RCT om naturunderstöd rehabilitering för poststroke fatigue samt den nystartade ”Utveckling och utvärdering av strukturerad specifik uppföljning under första året efter stroke”.  Jag är huvudhandledare för doktorand Lucia Alonso Magdalena som studerar förekomsten av Multipel Skleros i Malmö stad, och biträdande handledare för Håkan Carlsson vars doktorandprojekt handlar om nedsatt känsel i arm och hand efter stroke och effekter av specifik känselträning. Jag är också involverad i projekt som rör miljöer utanför sjukhuset för rehabilitering efter stroke; arbetsåtergång efter stroke och förlopp efter förvärvad hjärnskada.

Jag samarbetar med flera forskargrupper inom Lunds Universitet och andra svenska lärosäten.

Sedan 2017 är jag knuten till forskargruppen Stroke Policy och kvalitetsregisterforskning.

Senaste forskningsoutput

Eva Ekvall Hansson, Hélène Pessah-Rasmussen, Annika Bring, Birgit Vahlberg & Liselott Persson, 2020 sep 30, I: Pilot and Feasibility Studies. 6, 1, 146.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (51)