Henrik Aspegren

Adjungerad Professor, Professor, Adjungerad

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier
  • Samhällsbyggnadsteknik
  • Vattenteknik

Nyckelord

  • Vattenförsörjning, vattenreningsprocesser, vattenresurshantering, Urban governance and urban planning processes

Forskning

Mitt primära forskningsfokus är hur det urbana vattensystemet skall förändras för att kunna anpassas till globala utmaningar i form av befolkningsökning, komplexa föroreningar, snabb urbanisering och ett förändrat klimat med mer extremt väder och med perioder av torka och skyfallshändelser. En grundläggande utgångspunkt för min forskning är att såväl vattenkvalitet som vattenkvantitet måste behandlas samtidgt.

Senaste forskningsoutput

South, N., Hossein Hashemi, Olsson, L., Seyyed Hasan Hosseini, Henrik Aspegren, Rolf Larsson, Ronny Berndtsson, Rajib Das, Marmbrandt, A., Olsson, J. & Andreas Persson, 2019, Svenskt Vatten AB. 78 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Salar Haghighatafshar, Jes la Cour Jansen, Henrik Aspegren & Karin Jönsson, 2018 aug 6, I : Water. 10, 8, 16 s., 1041.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (8)