Henrik Aspegren

Professor, Adjungerad, och VD, Sweden Water Research AB

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier
  • Samhällsbyggnadsteknik
  • Vattenteknik

Nyckelord

  • Vattenförsörjning, vattenreningsprocesser, vattenresurshantering, Urban governance and urban planning processes

Forskning

Mitt primära forskningsfokus är hur det urbana vattensystemet skall förändras för att kunna anpassas till globala utmaningar i form av befolkningsökning, komplexa föroreningar, snabb urbanisering och ett förändrat klimat med mer extremt väder och med perioder av torka och skyfallshändelser. En grundläggande utgångspunkt för min forskning är att såväl vattenkvalitet som vattenkvantitet måste behandlas samtidgt.

Senaste forskningsoutput

Salar Haghighatafshar, Henrik Aspegren & Karin Jönsson, 2020 dec, Ekostaden Augustenborg – erfarenheter och lärdomar. Månsson, M. & Persson, B. (red.). Malmö, Sverige: Arkus, s. 206-215 10 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Hasan Hosseini, Hossein Hashemi, Ronny Berndtsson, Nicholas South, Henrik Aspegren, Rolf Larsson, Jonas Olsson, Andreas Persson & Lisa Olsson, 2020 feb 18, I: Water Science and Technology. 81, 8, s. 1623–1635

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (15)