Henrik Gutzon Larsen

Universitetslektor
Fler filtreringsmöjligheter
 1. CRUSH: CRitical Urban Sustainability Hub (FORMAS Strong Research Environment)

  Guy Baeten, Brett Christophers, Karin Grundström, Mattias Kärrholm, Henrik Gutzon Larsen, Carina Listerborn, Anders Lund Hansen, Irene Molina, Ove Sernhede & Catharina Thörn

  2014/01/012018/12/31

  Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning

 2. Kollektivboende och hållbar stadsutveckling: fallstudier från Danmark, Tyskland, Spanien och Sverige

  Claes Caldenby, Henrik Gutzon Larsen, Håkan Thörn & Cathrin Wasshede

  2015/01/012018/12/31

  Projekt: Forskning