Henrik Henriksson

Universitetslektor

Forskning

Med tanke på min bakgrund är det naturligt att det är kontrastiva analyser av svenskan och tyskan som intresserar mig i första hand. Min avhandling "Aspektualität ohne Aspekt?"innehåller förutom en teoretisk diskussion av aspektbegreppet en analys av skillnader mellan svenskan och tyskan (och delvis engelskan) i fråga om hur progressiv aspektualitet kommer till uttryck.

Under de senaste årens ganska begränsade forskningstid har jag fokuserat på kontrastiv analys av tyskan och svenskan, främst gällande s.k. progressive markers och deras kompatibilitet med tillståndsverb. Jag har även undersökt hur den aspektuella kategorin imperfektivitet kommer till uttryck i tyskan och svenskan. I det sistnämnda fallet rör det sig om översättningsstudier. Samma sak gäller för mitt senaste projekt där jag undersöker översättningen av tyska participuttryck till svenska.

Senaste forskningsoutput

Mikael Nystrand & Henrik Henriksson, 2019 okt 3, Centre for Languages and Literature, Lund University, s. 1-27, (Lunder Arbeitspapiere zur Germanistik; nr. 12).

Forskningsoutput: Working paper

Alexander Bareis & Henrik Henriksson, 2017 sep 17, Sydsvenskan, s. A3.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Henrik Henriksson, 2015, Visionen und Illusionen. Beiträge zur 11. Arbeitstagung schwedischer Germanistinnen und Germanisten. Text im Kontext in Göteborg am 4./5. April 2014. Nordeuropäische Arbeiten zur Literatur, Sprache und Kultur. Magnus P., Ä. & Frank Thomas, G. (red.). Peter Lang Publishing Group, Vol. 3. s. 151-166 16 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (9)