Henrik Levinsson

Universitetslektor, Studierektor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)
  • Psykiatri
  • Filosofi

Forskning

Henrik Levinsson är universitetslektor sedan 2009. Han disputerade 2008 på en avhandling om personlig autonomi inom psykiatrin. Forskarutbildningen genomfördes vid Vårdalinstitutets forskarskola.

Henrik arbetar för närvarande som studierektor för Internationella Mastersprogrammet, Beteendevetenskapliga programmet och fristående kurser. Han undervisar i bland annat statistik, rättspsykologi, etik och vetenskapsteori. Inom ramen för undervisningen handleder han även examensarbeten, främst på avancerad nivå.

Forskning

  • Personlig autonomi och psykiatri
  • Ekonomisk utsatthet och psykisk sjukdom

Intresseområden

Psykiatri, kognitiv neurovetenskap, vetenskapsteori, och neurofilosofi. Forskningsintresset finns i gränslandet mellan psykologi, filosofi och medicin.

-----

Tydlig koppling mellan ekonomisk utsatthet och psykisk ohälsa

Henrik Levinsson har tillsammans med Magnus Jiborn kartlagt den ekonomiska situationen hos personer med psykisk funktionsnedsättning. I rapporten konstateras att dessa personer utgör en mycket ekonomiskt utsatt grupp i samhället. Studien är gjord för VetSam ­institutet för vetenskap och samhälle, på uppdrag av NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa, och myndigheten Handisam.

"Ekonomiskt kärvt för psykiskt sjuka" i DN

"Minuskontot - Ekonomiska villkor för personer med psykisk funktionsnedsättning" (PDF, 296 kB)

-----

Bästa föreläsare vårterminen 2010

Lunds Samhällsvetarkårs pris för bästa föreläsare vårterminen 2010 går till universitetslektor Henrik Levinsson, Institutionen för psykologi.
 
Undervisar med entusiasm

Man märker att Henrik brinner för det han håller på med. Hans entusiasm, kunnighet och förmåga att sätta in ämnena i praktiska sammanhang är oerhört stimulerande för oss studenter.

Föredömligt strukturerad

Henrik är mån om att inte bara själv lära ut, men även att vi studenter ska lära in. Det finns inom retoriken en regel som säger "säg vad du vill säga – säg det – säg vad du har sagt". Den har Henrik föredömligt tagit till sig. Hans föreläsningar är väl planerade och tydligt strukturerade, samtidigt som det alltid finns utrymme för frågor och spännande diskussioner. Kritiskt tänkande och sunt ifrågasättande står högt i kurs i Henriks undervisning!

”Good timing”

Henrik är duktig på timing och drar gärna aktuella debatter och frågeställningar in i undervisningen. Hans föreläsningar blir därmed ett berikande supplement till - och inte bara en genomgång – av kurslitteraturen. Henrik bjuder frikostigt på sig själv, har humor och självdistans och, inte minst, en hög grad av saklighet. Han "samlar upp" och flätar gärna in en oväntad fråga eller två, vilket gör att man känner sig aktivt indragen i föreläsningarna.
Finns det ett högre betyg än att vi studenter ser fram emot var enda en av Henriks föreläsningar?

Jenny Pobiega, ordförande Lunds Samhällsvetarkår
Carolin Jansson, ordförande utbildningssutskottet
Mette Clausen-Bruun, kursombud

Senaste forskningsoutput

Jean Christophe Rohner & Henrik Levinsson, 2020 jan, I : New Ideas in Psychology. 56, 100749.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Holmgren, R., Nilsson Sundström, E., Henrik Levinsson & Ahlström, R., 2019, I : Scandinavian Journal of Psychology. 60, 1, s. 50-58

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Henrik Levinsson, Kjellin, L. & Östman, M., 2016, I : SOJ Nursing & Health Care . 2, 2

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (9)