Henrik Loodin

Universitetslektor

Forskning

Hösten 2009 försvarade jag min avhandling "Biografier från gränslandet - en sociologisk studie om psykiatrins förändrade kontrollmekanismer" vid sociologiska institutionen, Lunds universitet. Numera arbetar jag främst för inriktningen Health Management och med metodkursen, både kvalitativ och kvantitativ metod.

Mitt sociologiska intresse följer en traditionell inriktning för sociologer vilken är olika aspekter av social kontroll och hur denna görs legitim utifrån olika historiska processer. I min avhandling försöker jag förstå hur denna kontroll berättigas genom psykiatrikers ”medicinska mandat” och tolkningsföreträde till att definiera ett beteende som sjukt (något som går i linje med ett medikaliseringsresonemang). Företrädesvis arbetar jag med ett patientfokus, där det är patientens erfarenheter som sätts i första rummet för att förstå förändringar inom sjukvården.

Inom service management är jag intresserad av hur olika samhällsförändringar gett upphov till nya sätt att leda och organisera företag. Sätt som ofta sätter medarbetarnas hälsa i fokus och individens välmående. Detta är något som i sin tur gör gränsen mellan privat och arbetsliv suddig och ställer nya krav på medarbetarna att arbeta med sig själva även på sin fritid. Samtidigt ställer det nya krav på arbetsgivaren att tillhandahålla förutsättningar för att möjliggöra ett hälsoarbete inom arbetslivets råmärken.

Senaste forskningsoutput

Henrik Loodin & Pavla Kruzela, 2020 sep 1, Lund University (Media-Tryck). 40 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Henrik Loodin, 2018 jul 18.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Henrik Loodin, 2018 apr 11.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Visa alla (23)