Henrik Rydell Johnsén

knuten till universitetet

Forskning

Huvuddelen av min nuvarande forskning är inom forskningsprogrammet "Det tidiga klosterväsendet och den antika bildningsidealet". Mitt delprojekt rör i vilken utsträckning undervisningen i de grekisk-romerska filosofskolorna förvaltas och omformas i det framväxande kristna klosterväsendet i öst.

Jag är medlem i:
- Association Internationale des Études Patristiques (AIEP)
- Network for Literature and Religion (NLR)
- Forskarkollegiet vid Svenska institutet i Istanbul
- Platonsällskapet
- Collegium Patristicum Lundense (CPL)

Senaste forskningsoutput

Thomas Arentzen, Henrik Rydell Johnsén & Andreas Westergren, 2020, Wisdom on the Move: Late Antique Traditions in Multicultural Conversation. Essays in Honor of Samuel Rubenson. Harvey, S. A., Arentzen, T., Johnsén, H. R. & Westergren, A. (red.). Leiden: Brill, s. 247-250 (Vigiliae Christianae, Supplements; vol. 161).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Susan Ashbrook Harvey (red.), Thomas Arentzen (red.), Henrik Rydell Johnsén (red.) & Andreas Westergren (red.), 2020, Leiden: Brill. (Vigiliae Christianae, Supplements; vol. 161)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Thomas Arentzen, Henrik Rydell Johnsén & Andreas Westergren, 2020, Wisdom on the Move: Late Antique Traditions in Multicultural Conversation. Essays in Honor of Samuel Rubenson. Harvey, S. A., Arentzen, T., Johnsén, H. R. & Westergren, A. (red.). Leiden: Brill, s. 1-10 (Vigiliae Christianae, Supplements; vol. 161).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (30)