Henrik Rydell Johnsén

knuten till universitetet

Forskning

Huvuddelen av min nuvarande forskning är inom forskningsprogrammet "Det tidiga klosterväsendet och den antika bildningsidealet". Mitt delprojekt rör i vilken utsträckning undervisningen i de grekisk-romerska filosofskolorna förvaltas och omformas i det framväxande kristna klosterväsendet i öst.

Jag är medlem i:
- Association Internationale des Études Patristiques (AIEP)
- Network for Literature and Religion (NLR)
- Forskarkollegiet vid Svenska institutet i Istanbul
- Platonsällskapet
- Collegium Patristicum Lundense (CPL)

Senaste forskningsoutput

Henrik Rydell Johnsén, 2017, (Unpublished) Teachers in Late Antique Christianity (preliminary).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Henrik Rydell Johnsén (red.), Arentzen, T. (red.) & Holmsgaard Eriksen, U. (red.), 2016, (Submitted) Skellefteå: Artos & Norma. (Patristica Nordica; vol. 9)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Henrik Rydell Johnsén, 2016, (Submitted) I : Studi Medievali.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (26)