Henrik Smith

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekologi
  • Miljövetenskap

Nyckelord

  • Biologisk mångfald, bevarandebiologi, ekosystemtjänster, klimatförändringar, agroekologi

Forskning

Tvärvetenskaplig forskning om biologisk mångfald

Jag forskar på biologisk mångfald. Vilka hot finns och vad behöver göras för att bevara mångfalden?

Min forskning fokuserar framförallt på hur klimatförändringar och ett allt intensivare nyttjande av våra landskap påverkar organismer och ekosystemprocesser, samt vilka konsekvenser detta har för de tjänster - ekosystemtjänster - naturen förser oss med. Forskningen bygger på studier av biologiska mångfald och ekosystemtjänster på skalor från lokala fält till hela landskap. Kunskapen omsätts i modeller som kan förutsäga konsekvenser av hur vi sköter våra landskap. Genom tvärvetenskapliga samarbeten försöker jag förstå hur olika strategier för att sköta våra landskap påverkar dessa effekter. Många av mina studier har handlat om den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet.

Vill att forskning gör nytta

Som föreståndare för Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC, försöker jag att främja tvärvetenskaplig forskning som söker svar på brådskande miljöfrågor. Jag vill bidra till att vetenskaplig forskning gör nytta i samhället. Jag är ledamot i exekutivkommittén i Mistras råd för utvärdering av miljöforskning, jag är koordinator för Lunds universitets klimatinitiativ, jag arrangerar miljö- och klimatkonferenser och jag håller populärvetenskapliga föreläsningar och skriver forskningssammanfattningar.

Jag är också involverad i att utveckla undervisningen. Jag har initierat flera nya kurser kring miljöfrågor och jag har tagit fram tvärvetenskapliga program. År 2002 mottog jag Lunds universitets pedagogiska utmärkelse för att jag har utvecklat ny tvärvetenskaplig undervisning inom miljövetenskap.  

Senaste forskningsoutput

Marie Appelstrand, Anders Lindroth, Ola Olsson, Markku Rummukainen & Henrik G. Smith, 2021 apr 26, Dagens nyheter (DN debatt).

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Deepa Senapathi, Jochen Fründ, Matthias Albrecht, Michael P D Garratt, David Kleijn, Brian J Pickles, Simon G Potts, Jiandong An, Georg K S Andersson, Svenja Bänsch, Parthiba Basu, Faye Benjamin, Antonio Diego M Bezerra, Ritam Bhattacharya, Jacobus C Biesmeijer, Brett Blaauw, Eleanor J Blitzer, Claire A Brittain, Luísa G Carvalheiro, Daniel P Cariveau & 39 andra, Pushan Chakraborty, Arnob Chatterjee, Soumik Chatterjee, Sarah Cusser, Bryan N Danforth, Erika Degani, Breno M Freitas, Lucas A Garibaldi, Benoit Geslin, G Arjen de Groot, Tina Harrison, Brad Howlett, Rufus Isaacs, Shalene Jha, Björn Kristian Klatt, Kristin Krewenka, Samuel Leigh, Sandra A M Lindström, Yael Mandelik, Megan McKerchar, Mia Park, Gideon Pisanty, Romina Rader, Menno Reemer, Maj Rundlöf, Barbara Smith, Henrik G Smith, Patrícia Nunes Silva, Ingolf Steffan-Dewenter, Teja Tscharntke, Sean Webber, Duncan B. Westbury, Catrin Westphal, Jennifer B. Wickens, Victoria J. Wickens, Rachael Winfree, Hong Zhang, Alexandra-Maria Klein & Global crop pollinator communities Global crop pollinator communities, 2021 mar 31, I: Proceedings. Biological sciences. 288, 1947

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (288)