Henrik Thorén

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi
  • Tvärvetenskapliga studier

Nyckelord

  • tvärvetenskaplighet, vetenskaplig integration, vetenskapsteori

Forskning

Det finns många anledningar att bedriva tvärvetenskaplig forskning. Vissa har pekat på att många stora upptäckter och innovationer har gjorts i disciplinernas mellanrum eller genom deras sammanblandning. Andra har menat att vissa problem nödvändiggör dylik forskning; miljöproblem är här paradigmatiska exempel. Å andra sidan är tvärvetenskapen ofta omständlig, svårplanerad och nyckfull. I jämförelse med 'reguljär' forskning är det en dyr och riskfylld investering.

Nu är det ju så att tvärvetenskap knappast kan betraktas som en homogen praktik. Vid närmare anblick visar det sig att begreppet tvärvetenskap--eller interdisciplinaritet--har otaliga, och motstridiga betydelser.

Mitt avhandlingsområde är tvärvetenskap inom hållbarhetsforskningen. Ett område som särskiljer sig från vissa andra i det avseende att de discipliner som ingår befinner sig lång ifrån varandra. Ett av hållbarhetsforskningens mål är att integrera kunskap från både natur- och samhällsvetenskaperna. Jag fokuserar i mitt arbete på utbyten mellan discipliner, i synnerhet i syfta att lösa specifika problem.

Senaste forskningsoutput

Sanna Stålhammar & Henrik Thorén, 2019 jul 12, I : Sustainability Science.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Lennart Olsson, Wim Carton, Yann Clough, Crews, T. E., Magne Friberg, Friedmann, H., Tomas Germundsson, Ellinor Isgren, Steen Jensen, E., Mårtensson, L-M., Negendanck, C., Henrik Thorén, Håkan Wallander & Westerbergh, A., 2019 maj 5, I : Svenska Dagbladet, SvD Opinion.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Henrik Thorén, Torsten Krause, Sanna Stålhammar & Mine Islar, 2019, ETC.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Visa alla (30)