Henrik Wenander

Professor, Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Nyckelord

  • Offentlig rätt, Förvaltningsrätt, Statsrätt, Konstitutionell rätt, Nordiskt samarbete

Forskning

Jag är professor i offentlig rätt, den del av juridiken som handlar om maktutövningen i riksdag, regering, kommuner och annan offentlig förvaltning. Tidigare har jag arbetat i domstol (notarietjänstgöring) och i Nordiska ministerrådets sekretariat. Jag är vice ordförande i fakultetsstyrelsens nämnd för utbildningen på forskarnivå samt ledamot i styrelsen för Centrum för Europaforskning vid Lunds universitet.

Min forskning handlar om den rättsliga regleringen av den offentliga förvaltningen i dagens samhälle, särskilt om hur förvaltningen påverkas av EU-rätten och Sveriges internationella samarbete i övrigt. Jag har i min forskning särskilt intresserat mig för de rättsliga ramarna för styrning och reglering av den offentliga förvaltningen i svenskt och internationellt perspektiv. Under 2019-2021 bedriver jag ett forskningsprojekt om den offentliga förvaltningens konstitutionella ställning i de nordiska länderna, finansierat av Riksbankens jubileumsfond.

Ett ytterligare forskningsintresse är nordiskt juridiskt samarbete. I monografin Fri rörlighet i Norden (Juristförlaget i Lund 2014) undersökte jag hur nordiskt samarbete kan underlätta för personer och företag att röra sig och handla över de nordiska gränserna. Jag har senare också undersökt nordiska gränsregioner i rättsligt perspektiv.

Min doktorsavhandling handlar om hur Sveriges internationella samarbete gör att svenska myndigheter ibland måste godta utländska förvaltningsbeslut och vad det innebär principiellt och praktiskt (Erkännande av utländska förvaltningsbeslut, Juristförlaget i Lund 2010).

Jag är huvudhandledare för doktoranden Max Carlin (offentlig rätt) samt handledare för Torvald Larsson (offentlig rätt), Richard Croneberg (finansrätt) samt Gunnar Bramstång (internationell privaträtt). Tidigare har jag handlett Eduardo Gill-Pedro (EU-rätt) fram till disputation och doktorsexamen (2016).

Tillsammans med professor Jane Reichel, Stockholms universitet, är jag redaktör för Förvaltningsrättslig tidskrift.

Undervisning

Jag undervisar i konstitutionell rätt på juristprogrammets termin 1, där jag också vissa terminer är en av kursföreståndarna. Dessutom undervisar jag på fördjupningskurserna Förvaltningsrättslig fördjupningskurs, Teman i offentlig rätt och Förvaltningsprocessrätt. I anslutning till min undervisning har jag tillsammans med Elsa Trolle Önnerfors gett ut läroboken Att skriva rätt. Goda råd för att skriva uppsats i juridik (Wolters Kluwer 2016).

Samverkan

Jag har i flera sammanhang redogjort för min forskning i populärvetenskapliga sammanhang, bland annat vid fakultetens arrangemang Juridikens dag. I november 2014 deltog jag i en hearing inför det danska Folketingets retsudvalg (justitieutskott), där jag höll ett föredrag om skyddet för visselblåsare i svensk rätt. År 2015 presenterade jag min bok om fri rörlighet över de nordiska gränserna på Bokmässan i Göteborg. Dessutom har jag kommenterat juridiska frågor i press och tv.

Senaste forskningsoutput

Henrik Wenander, 2020 jul, I : Review of European Administrative Law. 13, 2, s. 133-153 21 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Henrik Wenander, 2020, The Role of Monarchy in Modern Democracy : European Monarchies Compared. Hazell, R. & Morris, B. (red.). Hart Publishing Ltd, s. 86-87 2 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (90)