Hervé Corvellec

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Företagsekonomi

Nyckelord

Forskning

Jag har bott i Sverige sedan 1985 men kommer ursprungligen från Frankrike. Jag är professor i företagsekonomi vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap vid Lunds universitet.

Jag undervisar och forskar inom organisationsteori. Jag arbetar för tillfället med olika projekt inom avfallshantering: Från avfallshantering till avfallsförebyggande (FORMAS) och Frikopplingstjänster (Plattformen, Helsingborg Stad). Tidigare har jag lett Organisering av kritiska infrastrukturtjänster-En fallstudie av avfallshantering (VINNOVA)). Fö rnärvarande arbetar jag med två forsklningsprojekt: Relationships within circular business models, med Umeå School of Business, Economics and Statistics (USBE) och Örebro University (Formas), samt Circular North Sea Region: Improving Governance for the Circular Economy, med Helsingborg Stad och ett konsortium av regioner och konsulter.

Jag använder mig av flera metoder men utgår ofta från textbaserade metoder, det vill säga utifrån inskription, narrativ- och argumentationsanalys.

Senaste forskningsoutput

Hervé Corvellec, Johan Hultman, Anne Jerneck, Johan Ekroos, Susanne Arvidsson, Niklas Wahlberg & Timothy Luke, 2021 jun 15, I: Sustainable Development. 8 s., sd.2222.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Herman I. Stål & Hervé Corvellec, 2021, I: Business and Society.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (160)