Hervé Corvellec

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Företagsekonomi

Nyckelord

Forskning

Jag har bott i Sverige sedan 1985 men kommer ursprungligen från Frankrike. Jag är professor i företagsekonomi vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap vid Lunds universitet.

Jag undervisar och forskar inom organisationsteori. Jag arbetar för tillfället med olika projekt inom avfallshantering: Från avfallshantering till avfallsförebyggande (FORMAS) och Frikopplingstjänster (Plattformen, Helsingborg Stad). Tidigare har jag lett Organisering av kritiska infrastrukturtjänster-En fallstudie av avfallshantering (VINNOVA)). Och nyligen har jag erhållit pengar för att studera hur företag kan arbeta med cirkulära flöden. Jag har dessutom arbetat en längre tid med olika infrastrukturfrågor (biblioteksutveckling, järnvägsplanering, etablering av vindkraft och riskhantering i kollektivtrafik).

Jag använder mig av flera metoder men utgår ofta från textbaserade metoder, det vill säga utifrån inskription, narrativ- och argumentationsanalys.

Senaste forskningsoutput

Hervé Corvellec, Cirelli, C. (red.) & Fabrizio, M. (red.), 2020, (Accepted/In press) Territoires des déchets: Acting in a regime of proximity. Tours: Tours: Presses Universitaires Francois Rabelais

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Hervé Corvellec, Babri, M., Stål, H. I., Brandão, M. M. R. (red.), Lazarevic, D. (red.) & Finnveden, G. (red.), 2020, (Accepted/In press) Handbook of the circular economy. Cheltenham, UK: Edgar Elgar

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Hervé Corvellec & Stål, H., 2019 aug 9, I : Scandinavian Journal of Management. 35, 3, 9 s., 101046 .

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (147)