Hervé Corvellec

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Företagsekonomi

Nyckelord

Forskning

Jag har bott i Sverige sedan 1985 men kommer ursprungligen från Frankrike. Jag är professor i företagsekonomi vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap vid Lunds universitet.

Jag undervisar och forskar inom organisationsteori. Jag arbetar för tillfället med olika projekt inom avfallshantering: Från avfallshantering till avfallsförebyggande (FORMAS) och Frikopplingstjänster (Plattformen, Helsingborg Stad). Tidigare har jag lett Organisering av kritiska infrastrukturtjänster-En fallstudie av avfallshantering (VINNOVA)). Fö rnärvarande arbetar jag med två forsklningsprojekt: Relationships within circular business models, med Umeå School of Business, Economics and Statistics (USBE) och Örebro University (Formas), samt Circular North Sea Region: Improving Governance for the Circular Economy, med Helsingborg Stad och ett konsortium av regioner och konsulter.

Jag använder mig av flera metoder men utgår ofta från textbaserade metoder, det vill säga utifrån inskription, narrativ- och argumentationsanalys.

Senaste forskningsoutput

Hervé Corvellec, 2020 apr 1, Cirkulära materialflöden i praktiken: Tolv tillämpningar på små och stora företag. Kossila, L. (red.). Lund: Studentlitteratur, s. 9-11 3 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingFör-/efterord

Anette Svingstedt, Hervé Corvellec & Emma Samsioe, 2020 mar 10, Department of service management and service studies, Lund university. 34 s. (Re:Source)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Hervé Corvellec, Bohm, S., Stowell, A. & Valenzuela, F., 2020 feb 5, I : Culture and Organization. 26, 2, s. 97-102 6 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Visa alla (152)