Herwig Schüler

Universitetslektor

Forskningsområden

Nyckelord

  • enzymatiska aktiviteter, läkemedelsutveckling, biokemi, strukturbiologi, proteinkomplex, ADP-ribosylering

Forskning

Min forskning kretsar ADP-ribosyltransferaser, som klyver NAD+ för att länka ADP-ribos till sina målproteiner. Detta flaggar målproteinerna för specifika aktiviteter i våra celler. Ett antal humana enzymer, kallad PARPar, katalyserar denna reaktion. PARP-enzymer är läkemedelsmål: Läkemedel som hämmar PARP-aktivitet används redan idag inom cancerbehandling. Vår forskning går ut på att förstå enzymatiska mekanisker samt förbättra passformen hos PARP-hämmare: Detta ska leda till mer potenta, mer selektiva läkemedel i framtiden. Några bakterietoxiner, som produceras av sjuktomsalstrande bakterier, har samma aktivitet. Vi hoppas kunna skapa hämmare även för dessa toxiner, med syfte att skapa nya antiinfektiva läkemedel.