Honor C Prentice

Professor emerita

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Botanik
  • Biologisk systematik

Nyckelord

  • landskapshistoria, gräslandskap, växtsamhällen, lokal adaptation

Forskning

Från gener till landskap

I min nuvarande forskning är jag inriktad på olika mekanismer som påverkar biologisk mångfald på olika nivåer, från gener och populationer till arter och landskap. Jag intresserar mig för mekanismer som bidrar till att mångfalden bevaras, men också de som gör att den kan gå förlorad.

En hel del av mitt arbete sker på Öland där jag studerar kulturlandskapet och ekosystem på gräs- och betesmarker. I det tvärvetenskapliga Jordtorpprojektet undersöker jag variationen över tid och på olika platser och hur nya växtarter får fäste och påverkar växtsamhällens utveckling över tid.

Vara ute är bäst

Jag använder mikrohabitaten på Stora Alvaret på Öland för att studera populationsstrukturer och hur växter anpassar sig lokalt i liten skala. Sedan lång tid är jag intresserad av glimsläktet Silene och dess hybridisering och evolution.

Trädgårdsodling är ett av mina stora intressen. Jag tycker det är roligt att vara ute i naturen och sysslar med såväl flugfiske som fågelskådning. Om jag någon gång måste vara inomhus så läser eller målar jag.

Mer om min forskning finns på den engelska versionen av den här sidan.

Senaste forskningsoutput

Ingvar Backeus, Håkan Hytteborn, Honor C Prentice, Graciela Rusch & Håkan Rydin, 2021 maj 17, Upsala Nya Tidning.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Honor C Prentice, 2021, Yrfän, 2021, 1, s. 31 1 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Oskar Löfgren, Karin Hall, Barbara Christine Schmid & Honor Clare Prentice, 2020 maj, I: Journal of Vegetation Science. 31, 3, s. 367-379 13 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (103)