Ida de Wit Sandström

Projektledare

Forskning

Jag arbetar som doktorand i tjänstevetenskap sedan 2011. Med utgångspunkt i Bourdieus sociologi syftar mitt avhandlingsprojekt till att belysa livsstilsbutiken som samtida bekönat och klasskodat fenomen. Genom en narrativ etnografi undersöker jag hur kvinnliga detaljhandelsföretagare i mode- och inredningsbranschen gör livsstil till företagande och konkret detaljhandelsarbete i sommarbutiker på den svenska syd- och västkusten. Här ställs frågor om hur och varför man "blir med butik", hur man "gör" butik och vilka färdigheter som detta ställer krav på. Projektet delfinansieras av EU:s interregionala utvecklingsfond genom projektet Framtidskuster.

Vid sidan av avhandlingsprojektet har jag undervisat om konsumtion, identitet, genus och mode på kandidatprogrammet Service Management och tjänstevetenskap, kandidatprogrammet Equality and Diversity Management och kandidatprogrammet i modevetenskap. På kandidatprogrammet för modevetenskap har jag varit kurs- och programansvarig. Jag har också koordinerat det tidigare nämnda forskningsprojektet Framtidskuster.

Senaste forskningsoutput

Ida de Wit Sandström, 2018 nov 13, Göteborg och Stockholm: Makadam förlag. 252 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Ida de Wit Sandström & Cecilia Fredriksson, 2016, Stockholm och Göteborg: Makadam förlag. (Centrum för Öresundsstudier)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Ida de Wit Sandström, 2016, Sommarliv i Norden – om minnen, drömmar och materialitet. Gunnemark, K. (red.). Göteborg: Makadam förlag

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (9)