Ida Jansson

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier
  • Övrig annan humaniora

Forskning

Mitt avhandlingsprojekt undersöker minoritetsrättigheternas och minoritetsskyddets utveckling från första världskriget till idag. Åland, del av den svenskspråkiga minoriteten i Finland, utgör min fallstudie. Av särskilt intresse är växlingarna mellan kollektiva och individuella rättigheter: När det åländska nationalitetsskyddet skapades av Nationernas Förbund år 1921 var fokus på den nationella minoriteten som grupp. Efter andra världskriget har ett ramverk för individuella mänskliga rättigheter vuxit fram och dagens minoritetsrättigheter är del av detta.

Senaste forskningsoutput

Ida Jansson, 2018, Mänskliga rättigheter i samhället. Arvidsson, M., L. H. & L. S. (red.). Malmö: Bokbox förlag, s. 103-125

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (1)