Igor Martins

Postdoktor, Doktorand, Masterstudent, Kandidatexamen

Postdoc

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Nyckelord

Forskning

De forskningsområden jag finner intressanta är afrikansk ekonomisk historia – med fokus på Sydafrika –, slaveri och kolonialismens arv. Utöver det är jag också intresserad av utvecklingsekonomi, institutioner och den dynamik som ligger bakom armod i både Subsahariska Afrika och Latinamerika.

Jag är en medarbetare till det största afrikanska forskningsprojektet inom ekonomisk historia, vid namn ”The establishment, growth and legacy of a settler colony: Quantitative panel studies of the political economy of the Cape Colony”. Det har som mål att bidra till den större litteraturen bakom kolonialism och global ojämlikhet genom att använda sig av Big Data och Machine Learning-tekniker för att analysera rötterna och den gradvisa utvecklingen av Kapkolonin, dess institutioner och dess effekt på utveckling, ojämlikhet och välfärd över tid. Vår data och våra metoder tillåter oss att studera inkrementella och komplexa förändringar i en kolonistekonomi på ett sätt och på en detaljnivå som aldrig gjort förr.

Senaste forskningsoutput

Igor Martins, 2020 sep 15, Printed in Sweden by Media-Tryck, Lund University. 284 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Igor Martins, 2019 mar 15, (African Economic History Network Working Paper Series; nr. 43).

Forskningsoutput: Working paper

Visa alla (7)